WIRED 7/06/95

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

WIRED – "alkupli^gu"

From: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Date: Wed, 31 May 1995 17:00:17 +0100
Message-Id: <­9505311600.AA15830@nene.cl.cam.ac.uk>
To: rebato-l@netcom.com
Cc: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Subject: WIRED – "alkupli^gu"
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

Oni atentigis min pri tio, ke la junia eldono de WIRED (revuo pri la
komputila reto), a^u almena^u ^gia brita eldono, havas surkovrile la
vorton "Alkupli^gu" kun ^gusta supersigno. Mi ne sukcesis trovi en la
revuo mem ian klarigon pri tio, tamen mi ne povis tre detale trastudi
^gin en la gazetvendejo. Se tiu revuo ne jam menciis Esperanton, eble
oni povus menciigi Esperanton en la sekvonta numero per bele verkita
legantoletero.

Se iu havas okazon tralegi la tutan revuon, bonvole raportu ^ci tie!

Edmundo

Lascia un commento

0:00
0:00