Voiagho somera de kongres’ al kongres’

UK -> IJK @ 2006

vojaĝo somera de kongres' al kongres'…

Kio?

En somero de 2006, same kiel pasintjare, okazos en Eŭropo du grandaj esperanto-kongresoj, proksimaj unu al la alia kaj geografie kaj kalendare. Tiu ĉi paĝaro ekestis kiel persona iniciato, malfermita por ĉiuj interesiĝantoj, kiuj ŝatus vojaĝi kune kun aliaj esperantistoj inter tiuj du kongresoj:

la 91-a Universala Kongreso de Esperanto en Florenco, Italio, inter la 29-a de julio kaj la 5-a de aŭgusto

la 62-a Internacia Junulara Kongreso en Sarajevo, Bosnio-Hercegovino, inter la 6-a kaj 13-a de aŭgusto

La akcepto de tiu propono estis pozitiva. Tamen hazarde en la sama tempo ekaperis ankaŭ unuaj informoj pri oficiale organizata busa karavano. Fine, post interkonsento kun la IJK- kaj UK-organizantoj, tiu ĉi paĝaro servas kiel oficiala informejo pri ambaŭ eblecoj vojaĝi – ĉu surtere, ĉu transmare – kaj ĉiu rajtas elekti laŭ sia plaĉo.

Kial?

Ĉar komence de la organizantoj de neniu el la du kongresoj venis ajna iniciato pri organizo de komuna interkongresa vojaĝo por la partoprenontoj de kaj UK kaj IJK, aperis la iniciato pri vojaĝo memzorge organizita, sed tamen komuna kaj same ĝua. Poste, kiam fine aperis ankaŭ iniciato oficiala, la oferto eĉ pliriĉiĝis. Kiam en 2005 veturis inter Vilno kaj Zakopane speciala buso pleniĝinta ĝis la lasta sidloko per entuziasmaj junaj esperantistoj, la etoso estis aparte mojosa. Tion ni ŝatus ripeti ankaŭ ĉi-jare.

Kiel kaj kie?


Komence estis pripensataj du malsamaj vojoj por veturi el Florenco al Sarajevo – unua vojo “surtera”, tra Tersto kaj Ljubljano, alia vojo “transmara”, tra Ankono kaj Splito. Evidentiĝis, ke ĉiu el la du alternativoj havas siajn avantaĝojn kaj malavantaĝojn, tial estas inde elekti por si mem tion, kion oni konsideras pli alloga.

Ĝenerale, por la tuta interkongresa vojaĝo oni disponas per iom pli ol unu plena diurno (24 horoj), ĉar la UK finiĝas sabate matene kaj la IJK komenciĝas dimanĉe vespere. Tiu tempo ŝajnas sufiĉi por senprobleme vojaĝi per ajna de la du eblaj manieroj, sen la neceso malĉeesti iun parton de ajna de la kongresoj.

La vojaĝo transmara, pro la Adriatika maro situanta inter Italio kaj Kroatio, kiun ni devus transveturi, nun dividiĝas en tri partojn:

1. el Florenco al Ankono, trajne aŭ buse

2. el Ankono al Splito, prame

3. el Splito al Sarajevo, buse

La vojaĝo surtera estus organizata per buso luita de bosnia buskompanio kaj tial ĝi ne dividiĝus en partojn kaj oni ne devus zorgi pri tio, ĉu la trajno ne malfruiĝos aŭ kie troviĝas la haveno. Oni veturus rekte el Florenco al Sarajevo tra Slovenio (supozeble interalie Tersto) kaj Kroatio. Tamen, la prezo ĉi-kaze dependus de la nombro de aliĝintoj. Detalojn pri la prezo vidu sube. Ankaŭ rimarkindas, ke por tiu ĉi vojaĝo kelkaj ŝajne bezonus akiri kroman vizon por traveturi Slovenion – pri tio ankaŭ bonvolu kontroli sube.

Se vi deziras vidi ĉiujn tiujn lokojn sur mapo, alklaku la bildon dekstre por montri detalojn. La proksimuma vojaĝdirekto de la transmara varianto estas indikita per la ruĝa linio, la vojaĝdirekto de la surtera vojaĝo per la blua.

Kiam kaj kiom?

Jen skiza itinero de la transmara vojaĝo:

Dato & TempoEventoVeturiloKostojRimarkoj
2006-08-05 14:00forveturo el Florenco (IT)rekta trajno al Ankono21 €www.trenitalia.com
2006-08-05 18:00alveno al Ankonoatingo de haveno per urba trafiksistemo
2006-08-05 21:00forveturo el Ankonopramo de SEM Marina al Splito21,50 €sur ferdeko sen sidloko; prezo konsistas el tarifo “D – deck” 37€ * 50% studenta rabato + havenkotizoj 3€; [1] (angle)
2006-08-06 07:00alveno al Splito (HR)al busstacidomo eblas piediri; [1]
2006-08-06 09:30forveturo el Splitorekta buso al Sarajevo16 €kelkaj busoj tage – eventuala disdividiĝo je grupoj se ne plu estus liberaj lokoj; pagendas en kroataj kunoj (117 kn); [1] [2]
2006-08-06 17:30alveno al Sarajevo (BiH)al kongresejo laŭ indikoj de IJK-uloj; [1]
sume 27:3058,50 €

La vojaĝo surtera ne bezonas ajnan precizan itineron. Oni devus nure elekti tempon de la foriro. La veturo devus daŭri ĉirkaŭ 19 horojn kaj ni povus iom elekti la horojn de forveturo kaj alveno laŭ niaj bezonoj. Por la tuta buso kun 49 sidlokoj oni antaŭvidas pagi 2000€. Do, se ni sukcesus tute plenigi la buson, kosto por unu persono estus 40€ – iom malpli ol por kiom oni po vus vojaĝi transmare. Tamen se nure duone pleniĝus la buso, la prezo por unu persono duobliĝus al 80€, kio jam ne plu estus tiom oportuna. Tial por la busa karavano oni bezonas anticipe scii pri la intereso de la vojaĝontoj, kaj poste kolekti devigajn aliĝojn.

Kiu?

Partoprenos pluraj esperantemaj gejunuloj, eble eĉ inkluzive de vi! Se vi ŝatus kunvojaĝi kun ni laŭ la supraj kondiĉoj, sufiĉas sendi mesaĝon kun viaj nomo, lando (laŭ pasporto!), retpoŝtadreso kaj indiko pri tio, pri kiu(j) varianto(j) de la vojaĝo vi interesiĝas, al uk-ijk-2006@blahus.cz. Se vi ne partoprenos la UK-n kaj tamen ŝatus aliĝi al ni en Florenco, aŭ se vi ŝatus aliĝi ie survoje (eblas nur por la transmara varianto – Ankono, Splito), menciu tion en la mesaĝo. Nun oni ankoraŭ akceptas nedevigajn aliĝojn – por ekscii, ĉu indas plu evoluigi la skizitajn ideojn. Sekvontsemajne oni faros konkludon kaj eventuale lanĉos kolektadon de devigaj aliĝoj, petante la interesiĝantojn konfirmi sian decidon partopreni en la koncerna karavano.

Jen listo de homoj, kiuj jam montris intereson pri komuna vojaĝo interkongresa:

  
 1. Marek BLAHUŠ, Ĉeĥio, surtera & transmara
 2. Aleš TOMEČEK, Ĉeĥio, surtera & transmara
 3. Nico HUURMAN, Nederlando, surtera & transmara
 4. Leandro SOUZA, Brazilo, surtera & transmara
 5. Carlos Alberto PEREIRA, Brazilo, surtera & transmara
 6. Daniela TAGLIAFICO, Italio, Italio, surtera & transmara
 7. Anna SKUDLARSKA, Pollando, surtera
 8. Russ WILLIAMS, Usono, surtera
 9. Remy SPROELANTS, Belgio, surtera & transmara
 10. Ksenia PRILEPSKAYA, Rusio, transmara
 11. Damir MALKOČ, Kroatio, surtera & transmara

La transmara vojaĝo estus organizita laŭ la supraj indikoj per komuna iniciato de siaj partoprenantoj. Ĉiu pagu por si mem ĉiujn veturkotizojn sur la respektivaj lokoj kaj en la respektiva valuto (krom eŭroj bezonatos kroataj kunoj por la buso de Splito al Sarajevo – tiujn ni eble povus komune interŝanĝi en Florenco, aŭ aĉeti post interkonsento de iu kroata UK-ĉeestonto). La vojaĝo surtera okazus per komuna iniciato de la organizantoj de UK kaj IJK. Tial oni ne devus zorgi pri kromaj valutoj, ĉar en Bosnio eblas pagi per eŭroj kaj krom eventualaj aĉetetoj ĉe benzinstacioj survoje oni ne bezonus alian monon – la buso alportus nin el eŭrolando al alia eŭrolando

Ĉiu vojaĝanto ankaŭ prizorgu por si mem taŭgan asekuron kaj kontrolu ĉe la koncernaj ambsadorejoj, ke estos enlasita en la koncernajn landojn (atentu, ke krom Italio kaj Bosnio-Hercegovino temas en ambaŭ kazoj ankaŭ pri Kroatio, kaj en kazo de la surtera busa vojaĝo krome ankaŭ pri Slovenio). Jen kelkaj utilaj ligiloj pri vizoj (tamen sen garantio):

Italio: aktualaj informoj pri vizoj por tiu lando de la UK-uloj

Slovenio: trarigardo pri la vizaj postuloj de tiu lando (anglalingve)

Kroatio: vizaj postuloj laŭ landoj (en la kroata; ankaŭ anglalingve)

Bosnio-Hercegovino: aktualaj informoj pri vizoj por tiu lando de la IJK-uloj


La paĝon mastrumas Marek BLAHUŠ – kontakto: uk-ijk-2006@blahus.cz

http://esperanto.blahus.cz/uk-ijk-2006/

[addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00