The European, 30 September-6 October 1994

The European, 30 September-6 October 1994

From: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk

Date: Thu, 29 Sep 1994 15:11:12 +0100

Message-Id: <­9409291411.AA04173@nene.cl.cam.ac.uk>

To: rebato-l@netcom.com

Cc: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk

Subject: The European, 30 September-6 October 1994

Sender: owner-rebato-l@netcom.com

Precedence: list

THE EUROPEAN

30 September-6 October 1994

pa^go 8

Mi rapide regardis la ^jus aperintan numeron en vendejo. La sola

publikigita respondo al la letero pri "Euro" de la lasta numero ^sajnas

esti letero reklama pri Interlingua.

Mi eble povos kopii la tekston de la letero en biblioteko morga^u. Se

iu havas la ^jurnalon hejme, bonvole diru al mi, por ke mi ne devu

viziti la bibliotekon.

Cetere, "The European" estas iom vaste legata, do indas rebati.

Edmundo

Lascia un commento

0:00
0:00