Speciala oferto

433, 14-Feb-97, 11:10, —–P, 3383, Pr.Bruxelles, BE, Bruxelles
—————————————————————
Speciala oferto

Message-Id: <­199702102228.XAA27124@phobos.glo.be>
From: “De Schepper Patrick” <­gd32270@glo.be>
To: <­Pr.Bruxelles@agora.stm.it>
Date: Mon, 10 Feb 1997 22:54:01 +0100

speciala oferto
monato februaro 1997
validas ekde 10/02/97 ^gis 24/2/97

Amuzaj dialogoj en Esperanto: Albert Lienhardt. 1980. 141p. 20cm. 20 tekstoj kun demandoj. Normala vendoprezo: 300 BEF. SPECIALA OFERTA PREZO: 290 BEF.

Amuza legolibro en Esperanto: Albert Lienhardt. 1989. 216p. 21cm. Ilus. grandigitaj lega^joj por junaj lernantoj, kun instruaj demandoj kaj respondoj. Normala vendoprezo: 400 BEF. SPECIALA OFERTA PREZO: 370 BEF.

Eta princo: Antoine de Saint-Exupéry. Trad. Pierre Delaire. 3a eld. 93p. 23cm. Kolorils. Bind. ^Gatata fabela rakonto ne nur por infanoj. Normala vendoprezo: 600 BEF. SPECIALA OFERTA PREZO: 540 BEF.

Etimologia vortaro de Esperanto- Vol 1. A-D: Ebbe Vilborg. 1989. 104p. 24cm. La oficiala radikaro kun indikoj pri la unua apero, parencajvortoj en 7lingvoj, ekvivalentoj en 4 planlingvoj kaj skizo de la praorgino kun postaj^san^goj. Normala vendoprezo: 600 BEF. SPECIALA OFERTA PREZO: 570 BEF.

Etimologia vortaro de Esperanto- Vol 2. E-J: Ebbe Vilborg. 114p. 24cm. Normala vendoprezo: 600 BEF. SPECIALA OFERTA PREZO: 570 BEF.

Etimologia vortaro de Esperanto- Vol 3. K-M: Ebbe Vilborg. 114p. 24cm. Normala vendoprezo: 600 BEF. SPECIALA OFERTA PREZO: 570 BEF.

Etimologia vortaro de Esperanto- Vol 4. N-R: Ebbe Vilborg. 124p. 24cm. Normala vendoprezo: 800 BEF. SPECIALA OFERTA PREZO: 780 BEF.

Faktoj kaj fantazioj: Marjorie Boulton. 431p. 21cm. Ilus. Legolibro por progresintoj kun 52 variaj ^capitroj de i.a. fabeloj, rakontoj kaj kurioza^joj el la tuta mondo. Normala vendoprezo: 860 BEF. SPECIALA OFERTA PREZO: 800 BEF.

Fundamento de Esperanto: L.L. Zamenhof. 355p.22cm. Bind. La fundamenta gramatiko, ekzercaro kaj universala vortaro en la lingvoj franca, germana, angla, rusa, pola, kun enkonduko kaj lingvaj rimarkoj de A. Albault.
Normala vendoprezo: 600 BEF. SPECIALA OFERTA PREZO: 540 BEF.

Leksikono de Bovy: Jean P. Bovy. Wilrijk: eldonejo Kariljono. 1997. 105p. 30cm. Ringe bind. ^Cirkaù 4500 E-radikoj kun ekvivalentoj en kvar lingvoj: français, English, Nederlands, Deutsch. Normala vendoprezo: 500 BEF. SPECIALA OFERTA PREZO: 400 BEF.

La sendokostoj NE estas en la vendoprezo.
Mendu rekte ^ce la librovendejo KARILJONO vzw, Doornstraat 22, BE- 2610 WILRIJK, Belgio. fakso: +32 3 827 24 05. Reta adreso:
Esperanto_kariljono@glo.be.
KARILJONO volonte akceptas pagoj per kreditkartoj: VISA – EUROCARD
MASTERCARD – ACCESS – DINERS CLUB kaj AMERICAN EXPRESS.

Estimata leganto,
Eble vi diras nun, denove ni ricevas la informilo “Speciala oferto” de librovendejo KARILJONO vzw. Kaj tio ni ne volas ricevi. Bone, tio ni bone komprenas. Se vi volas ricevi ankaù la venontaj informiloj de la librovendejo KARILJONO vzw, bv sendi tiam la enskribilo al ni. Se ni ne ricevas vian enskribilon, tio signifas ke vi tute ne volas koni niaj venontaj informiloj, kaj do ankaù ne plu ricevos. Do, resendi al nivian enskribilon

ENSKRIBILO JE INFORMILOJ DE LIBROVENDEJO KARILJONO vzw

Jes, ankaù mi volas ricevila informiloj de KARILJONO vzw.

Nomo
adreso
po^stkodo
loko
lando
profesio
naski^gdato
reta adreso
telefono
fakso

dato

subskribu

atentu: tiuj informiloj vi tute senpage ricevas se vi mendas regule ^ce
Librovendejo KARILJONO. (regule= 6 mendoj jare)

Questo messaggio è stato modificato da: Info_LI, 23 Apr 2004 – 01:16 [addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00