Rebato al Kohl

rebato al Kohl

From: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Date: Wed, 24 May 1995 16:34:28 +0100
Message-Id: <­9505241534.AA08205@nene.cl.cam.ac.uk>
To: rebato-l@netcom.com
Cc: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Subject: rebato al Kohl
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

^Ci tiu afero povus esti bona okazo por iom da publico anka^u en
Britio. Oni povus imagi gazetaran komunikon kiel:

Careless remark by German leader causes protests … A representive of
the German Esperanto movement said … ni konsideras kiel insulton kaj
kalumnion … kontra^u nia movado kaj nia minoritata kulturo
… afliktas nin aparte en la 50-a jaro post la fino de persekutado
kontra^u nia grupi^go dum la "Tria Regno" … British prime ministers
have in the past spoken more favourably about Esperanto … X said:
… Y said: …

Oni havus ankora^u 24 horojn por verki ^gin kaj dissendi ^gin.
Tutlandaj ^jurnaloj havus ^gin vendrede matene kaj povus mencii en la
semajnfinaj numeroj.

Beda^urinde neniu brita esperantisto kapablas sufi^ce rapide reagi, do
oni devas forgesi la ideon. Jen ankora^u unu preterlasita okazo. Kia
fu^sularo. Eble mi kabeu …

Edmundo

Lascia un commento

0:00
0:00