Re: artikolo de germana gazeto

Re: artikolo de germana gazeto

From: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Date: Tue, 13 Jun 1995 20:20:07 +0100
Message-Id: <­9506131920.AA00899@nene.cl.cam.ac.uk>
To: rebato-l@netcom.com
Cc: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
In-Reply-To: <­199506131616.JAA22614@netcom10.netcom.com> (message from ELNA on Tue, 13 Jun 95 09:16:45 -0700)
Subject: Re: artikolo de germana gazeto
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

> Pro tio la usonano senvole prononcas
> Esperanton tute alie ol la japano aux la bantunegro.

Iel mi rekonas tiun cita^jon, speciale la parton pri la "bantunegro".
^Cu temas pri cita^jo el ege malnova teksto? Se la a^utoro estas
76-jara kadukulo, povas ja esti, ke li kopias el iu libro, kiun li
akiris iam kiel junulo …

Edmundo

Lascia un commento

0:00
0:00