PIENO SUCCESSO DELL’ERA 7/06/95

3 giugno 1995

Pieno successo dell’iniziativa del Partito Radicale e dell’Associazione Radicale "Esperanto".

A Taormina, in occasione dell’insediamento del Gruppo di Riflessione che svolgerà il lavoro preparatorio – in termini di proposte – di Revisione del Trattato istitutivo dell’Unione europea, Carlos Westendorp, Presidente del Gruppo, ha dichiarato ai giornalisti:

"Riguardo alle lingue, voglio dirvi che ho ricevuto molte comunicazioni da associazioni esperantiste, che vorrebbero che noi adottassimo l’Esperanto come lingua federale europea. Dico questo perché tra noi ci sia chiarezza: ho ricevuto queste comunicazioni, e naturalmente segnalerò di averle ricevute".

=============
Plena sukceso de la iniciato de la Radikala Partio kaj "Esperanto" Radikala Asocio. Carlos Westendorp, Prezidanto de la Grupo de Pensado starighita en Taormina, Italio, por konduki Eu’ropon al la 96-jara interregistara konferenco je revizio de la Maasticht-traktato, tiel parolis al la cheestantaj jhurnalistoj:

"Pri lingvoj, mi volas diri ke mi ricevis tre multe da komunikoj fare de esperantaj asocioj, kiuj volus ke ni adoptu Esperanton kiel eu’ropan federacian lingvon. Mi diras tion por ke estu klareco inter ni: mi ricevis ci tiajn komunikojn, kaj kompreneble mi signalos ke mi ricevis tiujn."

La sekretario de "Esperanto" Radikala Asocio, kiu jhuste agadis che Taormina, deklaris: "Mi volas danki la Polan Radion, kiu faris ehhon al la agado, la chiujn samideanojn kiuj partoprenis al la kampanjo de faksoj kaj telegramoj, kiun ni intencas relanchi , okaze de la neformala kunsido de la Grupo de Pensado en Toledo, Hispanio, meze de tiu monato.

La nova sukceso montras ke la politika vojo je Esperanto estas ne nur ebla, sed deviga, kaj E.R.A. petas la geamikoj de nia Afero helpi la rikolton de subskriboj pri ghia internacia Esperant-Alvoko. La subskribaj formularoj povas esti petitaj al:

"Esperanto" Radikala Asocio
via Torre Arghentina 76
00186 Roma.
Tel.06/689791 faksnombro 06/68805396

Lascia un commento

0:00
0:00