Pagina pubblicitaria esperantista su La Repubblica

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

Karaj geamikoj,

iru al via j’urnalvendejo kaj ac’etu ekzempleron de la hodiau’a j’urnalo La

Repubblica.

En g’i vi trovos tutpag’an anoncon pri Esperanto.

La afero estis ebla danke al kunlaborado inter japana mecenato, Etsuo

Miyoshi, Universala Esperanto-Asocio, Eu’ropa Esperanto-Unio kaj Itala

Esperanto-Federacio.

Ni esperu, ke la rezultoj estos bonaj.

Nur por italaj esperantistoj:

– diskuti pri la enhavo de la anonco havas nur akademian valoron (la teksto

venis kun la mono)

Mi profitas la okazon por danki la donacinton (kiu bonvolis pensi ke granda

popolo, kiel la itala neniam povos permesi malapaeri sub la premo de la

imperia lingvo) kaj Margherita Denti, kiu estis la unua tradukinto al la

itala de la originala teksto.

– la diskuto havus multe pli da valoro, se g’i celus postan anoncon en tiu

j’urnalo au’ en aliaj j’urnaloj, kiun Itala Esperanto-Federacio povus fari

per la subteno de italaj esperantistoj.

PAROLI AL NEESPERANTISTOJ ESTAS IO EBLA KAJ NECESA. NE TIMU: ILI MAPRAVAS,

NE NI.

Amike

Renato

***********************************

Renato Corsetti via del Castello, 1

IT-00036 Palestrina, Italujo[addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00