Obama e l’Esperanto nelle scuole

Cari amici, c'e' un recentissimo blog americano in internet che desidera sottoporre al presidente eletto Obama nuove idee per il cambiamento della societa' americana.Una e' l'adozione dell'esperanto nelle scuole americane. Essa viene sostenuta da moltissimi americani e anche da stranieri.Viene scritto in generalmente in inglese ma anche in esperanto. Quei poche che fanno obiezioni contro l'esperanto ricevono subito ampie spiegazioni e documentazioni sulla sua validita' e vantaggi, anche mediante documenti di famosi esperantisti come Claude Piron.L'idea deve essere almeno la terza in graduatoria nel gruppo Education-Istruzione per essere presentata ad Obama il 20 gennaio.Naturalmente se l'esperanto venisse adottato dagli USA nelle scuole americane avrebbe benefiche conseguenze nel mondo intero per il movimento esperantista.Occorrono quindi subito anche i vostri voti. Collegatevi al sito :http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools, e leggete i vari messaggi ed iscrivetevi allo stesso per aver la possibilita' di inserire i vostri messaggi e voto.Il 95% sono favorevoli all'esperanto.Ritengo sia un'ottima occasione per il movimento esperantista.Ecco qui sotto il messaggio che gli amministratori mi hanno mandato oggi.
Elkore salutas vin
Dante Chierico

Karaj Geamikoj!
Eble estas strange, ke apud niaj elkoraj kristnaskaj kaj novjaraj bondeziroj ni samtempe ^satus peti Vian ur^gan, afablan helpon… Temas pri tio, ke en la Unui^gintaj ^Statoj naski^gis popola iniciato. Kadre de la sube videbla retejo kiu ajn povas proponi, kiamaniere la registaro de S-ro Barack Obama ^san^gu la politikon de tiu ^ci potenca lando. Oleg Izyumenko universitata studento proponis, ke oni enkonduku Esperanton en Usono, kiel unuan fremdan lingvon kaj kapabloevoluigan lernobjekton.
Kaj okazis miraklo! En la kategorio “Education” (Edukado) tiu ^ci propono dum longaj semajnoj staris sur la unua loko…
Bedaurinde, iom post iom la propono re-falis al la 3a-4a loko, ja la adeptoj de la aliaj proponoj en ^cen-leteroj alvokis la atenton de siaj geamikoj al la vo^cdono…
Ni do petas Vin alklaki al la suba retejo. Unue oni devas registri^gi klakante al la vorto “Join” (dekstre, supre, en la nigra vico). Post la entajpado de la persona nomo, familia nomo, ret-adreso kaj pasvorto oni povas ekirigi la registri^gon.
Post kelkaj minutoj alvenos re-signalo el Usono. En tiu mesa^go aperos adreso de retejo. Alklakante ^gin, ni povas firmigi nian intencon al vo^cdono.
Poste, apud la propono “Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools” ene de la blua kvadrateto oni povas vo^cdoni alklakante la vorton “Vote”. Okaze de sukcesa vo^cdono la kvadrateto fari^gos bruna kaj la numero estos je unu pli granda. Se ne aperos tuj la menciita propono, oni elektu/enskribu la vorton “Education” kaj “Esperanto” en la rubriko “Search”…
Ni petas Vin helpi per Via vo^cdono, ke la propono restu en unu el la 3 unuaj lokoj, ^car en la dua fazo de la vo^cdono el ^ciuj kategorioj nur la unuaj 3 “avanlokaj klasitoj” povos partopreni.
La unua fazo de la vo^cdono okazos ^gis la 31a de decembro 2008.
^Ciu ret-adreso rajtas nur unufoje vo^cdoni.
La dua fazo okazos inter la 5a kaj 15a de januaro 2009. La unuajn 10 “avanlokajn klasitojn” el inter ^ciuj (plurcent) proponoj oni transdonos al S-ro Barack Obama post la enoficiga ceremonio.
Se la propono povos eniri la duan fazon de la vo^cdono, ni eble povus alvoki la atenton de centmil au e^c miliono da usonaj homoj pri la ekzisto de la Internacia Lingvo Esperanto. Tian eblecon de reklamo ni – antauvideble – en la proksima estonto ne havos…
Ni petas Vin helpi kaj vo^cdoni!
Ni ame deziras al Vi feli^cajn festojn, Viaj
Ludoviko Moln'ar kaj Julinjo Farkas

PS.: Ni estus dankemaj, se Vi plusendus tiun ^ci mesa^gon al Viaj fidindaj Geamikoj!
Eble la suba priskribo helpos Vin en la – iom komplika por ne-anglalingvanoj – vo^cdono.
Sincerdire unue ankau ni ne sukcesis… J
La priskribo devenas de nia kara, flandria amiko, Leo De Cooman, – sed foje-foje ankau ni skribis rimarkojn…
Iru al
http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools
Musklaku sur la blankan vorton JOIN supre en la nigra zono.
Aperos pa^go, en kiun vi entajpu vian antaunomon (First name), familian nomon (Last name), retpo^stan adreson kaj memelektitan pasvorton (kiun vi memoru, se vi deziras poste sendi komentojn).
Post kelka tempo vi ricevos mesa^gon en via komputilo je la de vi sendita retpo^sta adreso. En ^gi estos interreta adreso. Musklaku sur ^gin kaj vi povos vo^cdoni en la aperanta retpa^go musklakante sur la malhelan kvadrateton en la maldekstra mar^geno, al la vorto “Vote”.
Se Vi jam sukcese registri^gis, kaj volas denove registri^gi, aperas anglalingva eraro-mesa^go! Ne provu ankoraufoje registri^gi, ^car Vi estas jam registrita. Nur klaku al la kvadrateto “Vote”…!
Estas tre grave, ke Vi devas ser^ci la proponon de Oleg Izyumenko, sub titolo: “Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools”. (Se Vi musklakas al la supre skribita retadreso, unue aperas tiu ^ci propono, sed jam ekzistas ankau aliaj proponoj, kiuj koncernas Esperanton. Oni povas – kompreneble – vochdoni al ^ciuj Esperanto-rilataj proponoj.)
Se Vi sukcese vo^cdonis, la maldekstra, blua kvadrato bruni^gos kaj la numero pligrandi^gos je unu. Poste kiam ajn Vi musklakos al la retejo, dekstre, supre ^gi montras, ke Vi jam vo^cdonis.
Post la sukcesa vo^cdono Vi rajtas kiam ajn alparoli (laueble kaj angle kaj en Esperanto).
Dekstre, iom supre Vi povas inviti por vo^cdoni Viajn familianojn kaj fidindajn, ne-esperantistajn amikojn.
Sukceson kaj antaudankon en la nomo de Zamenhof ;o)
Amike salutas
Leo

[addsig]

4 commenti

 • Cari amici, c'e' un recentissimo blog americano in internet che desidera sottoporre al presidente eletto Obama nuove idee per il cambiamento della societa' americana.Una e' l'adozione dell'esperanto nelle scuole americane. Essa viene sostenuta da moltissimi americani e anche da stranieri.Viene scritto in generalmente in inglese ma anche in esperanto. Quei poche che fanno obiezioni contro l'esperanto ricevono subito ampie spiegazioni e documentazioni sulla sua validita' e vantaggi, anche mediante documenti di famosi esperantisti come Claude Piron.L'idea deve essere almeno la terza in graduatoria nel gruppo Education-Istruzione per essere presentata ad Obama il 20 gennaio.Naturalmente se l'esperanto venisse adottato dagli USA nelle scuole americane avrebbe benefiche conseguenze nel mondo intero per il movimento esperantista.Occorrono quindi subito anche i vostri voti. Collegatevi al sito :http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools, e leggete i vari messaggi ed iscrivetevi allo stesso per aver la possibilita' di inserire i vostri messaggi e voto.Il 95% sono favorevoli all'esperanto.Ritengo sia un'ottima occasione per il movimento esperantista.Ecco qui sotto il messaggio che gli amministratori mi hanno mandato oggi.
  Elkore salutas vin
  Dante Chierico

  Karaj Geamikoj!
  Eble estas strange, ke apud niaj elkoraj kristnaskaj kaj novjaraj bondeziroj ni samtempe ^satus peti Vian ur^gan, afablan helpon… Temas pri tio, ke en la Unui^gintaj ^Statoj naski^gis popola iniciato. Kadre de la sube videbla retejo kiu ajn povas proponi, kiamaniere la registaro de S-ro Barack Obama ^san^gu la politikon de tiu ^ci potenca lando. Oleg Izyumenko universitata studento proponis, ke oni enkonduku Esperanton en Usono, kiel unuan fremdan lingvon kaj kapabloevoluigan lernobjekton.
  Kaj okazis miraklo! En la kategorio “Education” (Edukado) tiu ^ci propono dum longaj semajnoj staris sur la unua loko…
  Bedaurinde, iom post iom la propono re-falis al la 3a-4a loko, ja la adeptoj de la aliaj proponoj en ^cen-leteroj alvokis la atenton de siaj geamikoj al la vo^cdono…
  Ni do petas Vin alklaki al la suba retejo. Unue oni devas registri^gi klakante al la vorto “Join” (dekstre, supre, en la nigra vico). Post la entajpado de la persona nomo, familia nomo, ret-adreso kaj pasvorto oni povas ekirigi la registri^gon.
  Post kelkaj minutoj alvenos re-signalo el Usono. En tiu mesa^go aperos adreso de retejo. Alklakante ^gin, ni povas firmigi nian intencon al vo^cdono.
  Poste, apud la propono “Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools” ene de la blua kvadrateto oni povas vo^cdoni alklakante la vorton “Vote”. Okaze de sukcesa vo^cdono la kvadrateto fari^gos bruna kaj la numero estos je unu pli granda. Se ne aperos tuj la menciita propono, oni elektu/enskribu la vorton “Education” kaj “Esperanto” en la rubriko “Search”…
  Ni petas Vin helpi per Via vo^cdono, ke la propono restu en unu el la 3 unuaj lokoj, ^car en la dua fazo de la vo^cdono el ^ciuj kategorioj nur la unuaj 3 “avanlokaj klasitoj” povos partopreni.
  La unua fazo de la vo^cdono okazos ^gis la 31a de decembro 2008.
  ^Ciu ret-adreso rajtas nur unufoje vo^cdoni.
  La dua fazo okazos inter la 5a kaj 15a de januaro 2009. La unuajn 10 “avanlokajn klasitojn” el inter ^ciuj (plurcent) proponoj oni transdonos al S-ro Barack Obama post la enoficiga ceremonio.
  Se la propono povos eniri la duan fazon de la vo^cdono, ni eble povus alvoki la atenton de centmil au e^c miliono da usonaj homoj pri la ekzisto de la Internacia Lingvo Esperanto. Tian eblecon de reklamo ni – antauvideble – en la proksima estonto ne havos…
  Ni petas Vin helpi kaj vo^cdoni!
  Ni ame deziras al Vi feli^cajn festojn, Viaj
  Ludoviko Moln'ar kaj Julinjo Farkas

  PS.: Ni estus dankemaj, se Vi plusendus tiun ^ci mesa^gon al Viaj fidindaj Geamikoj!
  Eble la suba priskribo helpos Vin en la – iom komplika por ne-anglalingvanoj – vo^cdono.
  Sincerdire unue ankau ni ne sukcesis… J
  La priskribo devenas de nia kara, flandria amiko, Leo De Cooman, – sed foje-foje ankau ni skribis rimarkojn…
  Iru al
  http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools
  Musklaku sur la blankan vorton JOIN supre en la nigra zono.
  Aperos pa^go, en kiun vi entajpu vian antaunomon (First name), familian nomon (Last name), retpo^stan adreson kaj memelektitan pasvorton (kiun vi memoru, se vi deziras poste sendi komentojn).
  Post kelka tempo vi ricevos mesa^gon en via komputilo je la de vi sendita retpo^sta adreso. En ^gi estos interreta adreso. Musklaku sur ^gin kaj vi povos vo^cdoni en la aperanta retpa^go musklakante sur la malhelan kvadrateton en la maldekstra mar^geno, al la vorto “Vote”.
  Se Vi jam sukcese registri^gis, kaj volas denove registri^gi, aperas anglalingva eraro-mesa^go! Ne provu ankoraufoje registri^gi, ^car Vi estas jam registrita. Nur klaku al la kvadrateto “Vote”…!
  Estas tre grave, ke Vi devas ser^ci la proponon de Oleg Izyumenko, sub titolo: “Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools”. (Se Vi musklakas al la supre skribita retadreso, unue aperas tiu ^ci propono, sed jam ekzistas ankau aliaj proponoj, kiuj koncernas Esperanton. Oni povas – kompreneble – vochdoni al ^ciuj Esperanto-rilataj proponoj.)
  Se Vi sukcese vo^cdonis, la maldekstra, blua kvadrato bruni^gos kaj la numero pligrandi^gos je unu. Poste kiam ajn Vi musklakos al la retejo, dekstre, supre ^gi montras, ke Vi jam vo^cdonis.
  Post la sukcesa vo^cdono Vi rajtas kiam ajn alparoli (laueble kaj angle kaj en Esperanto).
  Dekstre, iom supre Vi povas inviti por vo^cdoni Viajn familianojn kaj fidindajn, ne-esperantistajn amikojn.
  Sukceson kaj antaudankon en la nomo de Zamenhof ;o)
  Amike salutas
  Leo

  [addsig]

 • Cari amici, c'e' un recentissimo blog americano in internet che desidera sottoporre al presidente eletto Obama nuove idee per il cambiamento della societa' americana.Una e' l'adozione dell'esperanto nelle scuole americane. Essa viene sostenuta da moltissimi americani e anche da stranieri.Viene scritto in generalmente in inglese ma anche in esperanto. Quei poche che fanno obiezioni contro l'esperanto ricevono subito ampie spiegazioni e documentazioni sulla sua validita' e vantaggi, anche mediante documenti di famosi esperantisti come Claude Piron.L'idea deve essere almeno la terza in graduatoria nel gruppo Education-Istruzione per essere presentata ad Obama il 20 gennaio.Naturalmente se l'esperanto venisse adottato dagli USA nelle scuole americane avrebbe benefiche conseguenze nel mondo intero per il movimento esperantista.Occorrono quindi subito anche i vostri voti. Collegatevi al sito :http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools, e leggete i vari messaggi ed iscrivetevi allo stesso per aver la possibilita' di inserire i vostri messaggi e voto.Il 95% sono favorevoli all'esperanto.Ritengo sia un'ottima occasione per il movimento esperantista.Ecco qui sotto il messaggio che gli amministratori mi hanno mandato oggi.
  Elkore salutas vin
  Dante Chierico

  Karaj Geamikoj!
  Eble estas strange, ke apud niaj elkoraj kristnaskaj kaj novjaraj bondeziroj ni samtempe ^satus peti Vian ur^gan, afablan helpon… Temas pri tio, ke en la Unui^gintaj ^Statoj naski^gis popola iniciato. Kadre de la sube videbla retejo kiu ajn povas proponi, kiamaniere la registaro de S-ro Barack Obama ^san^gu la politikon de tiu ^ci potenca lando. Oleg Izyumenko universitata studento proponis, ke oni enkonduku Esperanton en Usono, kiel unuan fremdan lingvon kaj kapabloevoluigan lernobjekton.
  Kaj okazis miraklo! En la kategorio “Education” (Edukado) tiu ^ci propono dum longaj semajnoj staris sur la unua loko…
  Bedaurinde, iom post iom la propono re-falis al la 3a-4a loko, ja la adeptoj de la aliaj proponoj en ^cen-leteroj alvokis la atenton de siaj geamikoj al la vo^cdono…
  Ni do petas Vin alklaki al la suba retejo. Unue oni devas registri^gi klakante al la vorto “Join” (dekstre, supre, en la nigra vico). Post la entajpado de la persona nomo, familia nomo, ret-adreso kaj pasvorto oni povas ekirigi la registri^gon.
  Post kelkaj minutoj alvenos re-signalo el Usono. En tiu mesa^go aperos adreso de retejo. Alklakante ^gin, ni povas firmigi nian intencon al vo^cdono.
  Poste, apud la propono “Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools” ene de la blua kvadrateto oni povas vo^cdoni alklakante la vorton “Vote”. Okaze de sukcesa vo^cdono la kvadrateto fari^gos bruna kaj la numero estos je unu pli granda. Se ne aperos tuj la menciita propono, oni elektu/enskribu la vorton “Education” kaj “Esperanto” en la rubriko “Search”…
  Ni petas Vin helpi per Via vo^cdono, ke la propono restu en unu el la 3 unuaj lokoj, ^car en la dua fazo de la vo^cdono el ^ciuj kategorioj nur la unuaj 3 “avanlokaj klasitoj” povos partopreni.
  La unua fazo de la vo^cdono okazos ^gis la 31a de decembro 2008.
  ^Ciu ret-adreso rajtas nur unufoje vo^cdoni.
  La dua fazo okazos inter la 5a kaj 15a de januaro 2009. La unuajn 10 “avanlokajn klasitojn” el inter ^ciuj (plurcent) proponoj oni transdonos al S-ro Barack Obama post la enoficiga ceremonio.
  Se la propono povos eniri la duan fazon de la vo^cdono, ni eble povus alvoki la atenton de centmil au e^c miliono da usonaj homoj pri la ekzisto de la Internacia Lingvo Esperanto. Tian eblecon de reklamo ni – antauvideble – en la proksima estonto ne havos…
  Ni petas Vin helpi kaj vo^cdoni!
  Ni ame deziras al Vi feli^cajn festojn, Viaj
  Ludoviko Moln'ar kaj Julinjo Farkas

  PS.: Ni estus dankemaj, se Vi plusendus tiun ^ci mesa^gon al Viaj fidindaj Geamikoj!
  Eble la suba priskribo helpos Vin en la – iom komplika por ne-anglalingvanoj – vo^cdono.
  Sincerdire unue ankau ni ne sukcesis… J
  La priskribo devenas de nia kara, flandria amiko, Leo De Cooman, – sed foje-foje ankau ni skribis rimarkojn…
  Iru al
  http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools
  Musklaku sur la blankan vorton JOIN supre en la nigra zono.
  Aperos pa^go, en kiun vi entajpu vian antaunomon (First name), familian nomon (Last name), retpo^stan adreson kaj memelektitan pasvorton (kiun vi memoru, se vi deziras poste sendi komentojn).
  Post kelka tempo vi ricevos mesa^gon en via komputilo je la de vi sendita retpo^sta adreso. En ^gi estos interreta adreso. Musklaku sur ^gin kaj vi povos vo^cdoni en la aperanta retpa^go musklakante sur la malhelan kvadrateton en la maldekstra mar^geno, al la vorto “Vote”.
  Se Vi jam sukcese registri^gis, kaj volas denove registri^gi, aperas anglalingva eraro-mesa^go! Ne provu ankoraufoje registri^gi, ^car Vi estas jam registrita. Nur klaku al la kvadrateto “Vote”…!
  Estas tre grave, ke Vi devas ser^ci la proponon de Oleg Izyumenko, sub titolo: “Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools”. (Se Vi musklakas al la supre skribita retadreso, unue aperas tiu ^ci propono, sed jam ekzistas ankau aliaj proponoj, kiuj koncernas Esperanton. Oni povas – kompreneble – vochdoni al ^ciuj Esperanto-rilataj proponoj.)
  Se Vi sukcese vo^cdonis, la maldekstra, blua kvadrato bruni^gos kaj la numero pligrandi^gos je unu. Poste kiam ajn Vi musklakos al la retejo, dekstre, supre ^gi montras, ke Vi jam vo^cdonis.
  Post la sukcesa vo^cdono Vi rajtas kiam ajn alparoli (laueble kaj angle kaj en Esperanto).
  Dekstre, iom supre Vi povas inviti por vo^cdoni Viajn familianojn kaj fidindajn, ne-esperantistajn amikojn.
  Sukceson kaj antaudankon en la nomo de Zamenhof ;o)
  Amike salutas
  Leo

  [addsig]

 • Cari amici, c'e' un recentissimo blog americano in internet che desidera sottoporre al presidente eletto Obama nuove idee per il cambiamento della societa' americana.Una e' l'adozione dell'esperanto nelle scuole americane. Essa viene sostenuta da moltissimi americani e anche da stranieri.Viene scritto in generalmente in inglese ma anche in esperanto. Quei poche che fanno obiezioni contro l'esperanto ricevono subito ampie spiegazioni e documentazioni sulla sua validita' e vantaggi, anche mediante documenti di famosi esperantisti come Claude Piron.L'idea deve essere almeno la terza in graduatoria nel gruppo Education-Istruzione per essere presentata ad Obama il 20 gennaio.Naturalmente se l'esperanto venisse adottato dagli USA nelle scuole americane avrebbe benefiche conseguenze nel mondo intero per il movimento esperantista.Occorrono quindi subito anche i vostri voti. Collegatevi al sito :http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools, e leggete i vari messaggi ed iscrivetevi allo stesso per aver la possibilita' di inserire i vostri messaggi e voto.Il 95% sono favorevoli all'esperanto.Ritengo sia un'ottima occasione per il movimento esperantista.Ecco qui sotto il messaggio che gli amministratori mi hanno mandato oggi.
  Elkore salutas vin
  Dante Chierico

  Karaj Geamikoj!
  Eble estas strange, ke apud niaj elkoraj kristnaskaj kaj novjaraj bondeziroj ni samtempe ^satus peti Vian ur^gan, afablan helpon… Temas pri tio, ke en la Unui^gintaj ^Statoj naski^gis popola iniciato. Kadre de la sube videbla retejo kiu ajn povas proponi, kiamaniere la registaro de S-ro Barack Obama ^san^gu la politikon de tiu ^ci potenca lando. Oleg Izyumenko universitata studento proponis, ke oni enkonduku Esperanton en Usono, kiel unuan fremdan lingvon kaj kapabloevoluigan lernobjekton.
  Kaj okazis miraklo! En la kategorio “Education” (Edukado) tiu ^ci propono dum longaj semajnoj staris sur la unua loko…
  Bedaurinde, iom post iom la propono re-falis al la 3a-4a loko, ja la adeptoj de la aliaj proponoj en ^cen-leteroj alvokis la atenton de siaj geamikoj al la vo^cdono…
  Ni do petas Vin alklaki al la suba retejo. Unue oni devas registri^gi klakante al la vorto “Join” (dekstre, supre, en la nigra vico). Post la entajpado de la persona nomo, familia nomo, ret-adreso kaj pasvorto oni povas ekirigi la registri^gon.
  Post kelkaj minutoj alvenos re-signalo el Usono. En tiu mesa^go aperos adreso de retejo. Alklakante ^gin, ni povas firmigi nian intencon al vo^cdono.
  Poste, apud la propono “Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools” ene de la blua kvadrateto oni povas vo^cdoni alklakante la vorton “Vote”. Okaze de sukcesa vo^cdono la kvadrateto fari^gos bruna kaj la numero estos je unu pli granda. Se ne aperos tuj la menciita propono, oni elektu/enskribu la vorton “Education” kaj “Esperanto” en la rubriko “Search”…
  Ni petas Vin helpi per Via vo^cdono, ke la propono restu en unu el la 3 unuaj lokoj, ^car en la dua fazo de la vo^cdono el ^ciuj kategorioj nur la unuaj 3 “avanlokaj klasitoj” povos partopreni.
  La unua fazo de la vo^cdono okazos ^gis la 31a de decembro 2008.
  ^Ciu ret-adreso rajtas nur unufoje vo^cdoni.
  La dua fazo okazos inter la 5a kaj 15a de januaro 2009. La unuajn 10 “avanlokajn klasitojn” el inter ^ciuj (plurcent) proponoj oni transdonos al S-ro Barack Obama post la enoficiga ceremonio.
  Se la propono povos eniri la duan fazon de la vo^cdono, ni eble povus alvoki la atenton de centmil au e^c miliono da usonaj homoj pri la ekzisto de la Internacia Lingvo Esperanto. Tian eblecon de reklamo ni – antauvideble – en la proksima estonto ne havos…
  Ni petas Vin helpi kaj vo^cdoni!
  Ni ame deziras al Vi feli^cajn festojn, Viaj
  Ludoviko Moln'ar kaj Julinjo Farkas

  PS.: Ni estus dankemaj, se Vi plusendus tiun ^ci mesa^gon al Viaj fidindaj Geamikoj!
  Eble la suba priskribo helpos Vin en la – iom komplika por ne-anglalingvanoj – vo^cdono.
  Sincerdire unue ankau ni ne sukcesis… J
  La priskribo devenas de nia kara, flandria amiko, Leo De Cooman, – sed foje-foje ankau ni skribis rimarkojn…
  Iru al
  http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools
  Musklaku sur la blankan vorton JOIN supre en la nigra zono.
  Aperos pa^go, en kiun vi entajpu vian antaunomon (First name), familian nomon (Last name), retpo^stan adreson kaj memelektitan pasvorton (kiun vi memoru, se vi deziras poste sendi komentojn).
  Post kelka tempo vi ricevos mesa^gon en via komputilo je la de vi sendita retpo^sta adreso. En ^gi estos interreta adreso. Musklaku sur ^gin kaj vi povos vo^cdoni en la aperanta retpa^go musklakante sur la malhelan kvadrateton en la maldekstra mar^geno, al la vorto “Vote”.
  Se Vi jam sukcese registri^gis, kaj volas denove registri^gi, aperas anglalingva eraro-mesa^go! Ne provu ankoraufoje registri^gi, ^car Vi estas jam registrita. Nur klaku al la kvadrateto “Vote”…!
  Estas tre grave, ke Vi devas ser^ci la proponon de Oleg Izyumenko, sub titolo: “Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools”. (Se Vi musklakas al la supre skribita retadreso, unue aperas tiu ^ci propono, sed jam ekzistas ankau aliaj proponoj, kiuj koncernas Esperanton. Oni povas – kompreneble – vochdoni al ^ciuj Esperanto-rilataj proponoj.)
  Se Vi sukcese vo^cdonis, la maldekstra, blua kvadrato bruni^gos kaj la numero pligrandi^gos je unu. Poste kiam ajn Vi musklakos al la retejo, dekstre, supre ^gi montras, ke Vi jam vo^cdonis.
  Post la sukcesa vo^cdono Vi rajtas kiam ajn alparoli (laueble kaj angle kaj en Esperanto).
  Dekstre, iom supre Vi povas inviti por vo^cdoni Viajn familianojn kaj fidindajn, ne-esperantistajn amikojn.
  Sukceson kaj antaudankon en la nomo de Zamenhof ;o)
  Amike salutas
  Leo

  [addsig]

 • Cari amici, c'e' un recentissimo blog americano in internet che desidera sottoporre al presidente eletto Obama nuove idee per il cambiamento della societa' americana.Una e' l'adozione dell'esperanto nelle scuole americane. Essa viene sostenuta da moltissimi americani e anche da stranieri.Viene scritto in generalmente in inglese ma anche in esperanto. Quei poche che fanno obiezioni contro l'esperanto ricevono subito ampie spiegazioni e documentazioni sulla sua validita' e vantaggi, anche mediante documenti di famosi esperantisti come Claude Piron.L'idea deve essere almeno la terza in graduatoria nel gruppo Education-Istruzione per essere presentata ad Obama il 20 gennaio.Naturalmente se l'esperanto venisse adottato dagli USA nelle scuole americane avrebbe benefiche conseguenze nel mondo intero per il movimento esperantista.Occorrono quindi subito anche i vostri voti. Collegatevi al sito :http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools, e leggete i vari messaggi ed iscrivetevi allo stesso per aver la possibilita' di inserire i vostri messaggi e voto.Il 95% sono favorevoli all'esperanto.Ritengo sia un'ottima occasione per il movimento esperantista.Ecco qui sotto il messaggio che gli amministratori mi hanno mandato oggi.
  Elkore salutas vin
  Dante Chierico

  Karaj Geamikoj!
  Eble estas strange, ke apud niaj elkoraj kristnaskaj kaj novjaraj bondeziroj ni samtempe ^satus peti Vian ur^gan, afablan helpon… Temas pri tio, ke en la Unui^gintaj ^Statoj naski^gis popola iniciato. Kadre de la sube videbla retejo kiu ajn povas proponi, kiamaniere la registaro de S-ro Barack Obama ^san^gu la politikon de tiu ^ci potenca lando. Oleg Izyumenko universitata studento proponis, ke oni enkonduku Esperanton en Usono, kiel unuan fremdan lingvon kaj kapabloevoluigan lernobjekton.
  Kaj okazis miraklo! En la kategorio “Education” (Edukado) tiu ^ci propono dum longaj semajnoj staris sur la unua loko…
  Bedaurinde, iom post iom la propono re-falis al la 3a-4a loko, ja la adeptoj de la aliaj proponoj en ^cen-leteroj alvokis la atenton de siaj geamikoj al la vo^cdono…
  Ni do petas Vin alklaki al la suba retejo. Unue oni devas registri^gi klakante al la vorto “Join” (dekstre, supre, en la nigra vico). Post la entajpado de la persona nomo, familia nomo, ret-adreso kaj pasvorto oni povas ekirigi la registri^gon.
  Post kelkaj minutoj alvenos re-signalo el Usono. En tiu mesa^go aperos adreso de retejo. Alklakante ^gin, ni povas firmigi nian intencon al vo^cdono.
  Poste, apud la propono “Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools” ene de la blua kvadrateto oni povas vo^cdoni alklakante la vorton “Vote”. Okaze de sukcesa vo^cdono la kvadrateto fari^gos bruna kaj la numero estos je unu pli granda. Se ne aperos tuj la menciita propono, oni elektu/enskribu la vorton “Education” kaj “Esperanto” en la rubriko “Search”…
  Ni petas Vin helpi per Via vo^cdono, ke la propono restu en unu el la 3 unuaj lokoj, ^car en la dua fazo de la vo^cdono el ^ciuj kategorioj nur la unuaj 3 “avanlokaj klasitoj” povos partopreni.
  La unua fazo de la vo^cdono okazos ^gis la 31a de decembro 2008.
  ^Ciu ret-adreso rajtas nur unufoje vo^cdoni.
  La dua fazo okazos inter la 5a kaj 15a de januaro 2009. La unuajn 10 “avanlokajn klasitojn” el inter ^ciuj (plurcent) proponoj oni transdonos al S-ro Barack Obama post la enoficiga ceremonio.
  Se la propono povos eniri la duan fazon de la vo^cdono, ni eble povus alvoki la atenton de centmil au e^c miliono da usonaj homoj pri la ekzisto de la Internacia Lingvo Esperanto. Tian eblecon de reklamo ni – antauvideble – en la proksima estonto ne havos…
  Ni petas Vin helpi kaj vo^cdoni!
  Ni ame deziras al Vi feli^cajn festojn, Viaj
  Ludoviko Moln'ar kaj Julinjo Farkas

  PS.: Ni estus dankemaj, se Vi plusendus tiun ^ci mesa^gon al Viaj fidindaj Geamikoj!
  Eble la suba priskribo helpos Vin en la – iom komplika por ne-anglalingvanoj – vo^cdono.
  Sincerdire unue ankau ni ne sukcesis… J
  La priskribo devenas de nia kara, flandria amiko, Leo De Cooman, – sed foje-foje ankau ni skribis rimarkojn…
  Iru al
  http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools
  Musklaku sur la blankan vorton JOIN supre en la nigra zono.
  Aperos pa^go, en kiun vi entajpu vian antaunomon (First name), familian nomon (Last name), retpo^stan adreson kaj memelektitan pasvorton (kiun vi memoru, se vi deziras poste sendi komentojn).
  Post kelka tempo vi ricevos mesa^gon en via komputilo je la de vi sendita retpo^sta adreso. En ^gi estos interreta adreso. Musklaku sur ^gin kaj vi povos vo^cdoni en la aperanta retpa^go musklakante sur la malhelan kvadrateton en la maldekstra mar^geno, al la vorto “Vote”.
  Se Vi jam sukcese registri^gis, kaj volas denove registri^gi, aperas anglalingva eraro-mesa^go! Ne provu ankoraufoje registri^gi, ^car Vi estas jam registrita. Nur klaku al la kvadrateto “Vote”…!
  Estas tre grave, ke Vi devas ser^ci la proponon de Oleg Izyumenko, sub titolo: “Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools”. (Se Vi musklakas al la supre skribita retadreso, unue aperas tiu ^ci propono, sed jam ekzistas ankau aliaj proponoj, kiuj koncernas Esperanton. Oni povas – kompreneble – vochdoni al ^ciuj Esperanto-rilataj proponoj.)
  Se Vi sukcese vo^cdonis, la maldekstra, blua kvadrato bruni^gos kaj la numero pligrandi^gos je unu. Poste kiam ajn Vi musklakos al la retejo, dekstre, supre ^gi montras, ke Vi jam vo^cdonis.
  Post la sukcesa vo^cdono Vi rajtas kiam ajn alparoli (laueble kaj angle kaj en Esperanto).
  Dekstre, iom supre Vi povas inviti por vo^cdoni Viajn familianojn kaj fidindajn, ne-esperantistajn amikojn.
  Sukceson kaj antaudankon en la nomo de Zamenhof ;o)
  Amike salutas
  Leo

  [addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00