New York Times

Esa-Pekka Salonen/New York Times

From: Pierre Jelenc <­rcpj@panix.com>
To: rebato-l@netcom.com
Subject: Esa-Pekka Salonen/New York Times
Message-Id: <­CMM.0.90.0.786570118.rcpj@panix2.panix.com>
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

En la New York Times de la pasinta diman^co (1994-12-27) estas longa
artikolo pri la finna muzikisto Esa-Pekka SALONEN, kiu estas la Muzika
Direktoro de la Filharmonio de Los Angeles. En ^gi, oni citas Salonen
tiel:

"The basic assumption of Serial music was that language could be
created," he said. "But language can’t be created, unless you happen
to be some kind of god. To make it functional, you also have to create
people who speak the same language. It’s like Esperanto; if you look
at Esperanto from an objective point of view, it’s the best language
in the world, because it’s absolutely logical, solid, very easy to
learn, no dialects, no problems or exceptions in the grammar. Yet
no one speaks it. The same thing happened to Serialism."

Mi ^jus scii^gis pri ^gi hodia^u de Rochelle Grossman (Nov-Jorka Esperanto
Societo), sed ne estas tro malfrue por respondi, ^car la leteroj pri
artikoloj en la diman^caj sekcioj de la gazeto ofte publiki^gas plurajn
semajnojn post la koncerna artikolo.

Estus plej trafe se la gazeto ricevus leterojn el Finnlando, se eble kun
bro^suro a^u anonco pri la venonta U.K. en Tempere.

Detaloj:

La artikolon verkis Alex ROSS, kaj ^gi komenci^gas sur la unua pa^go de la
sekcio "Arts and Leisure". La el^cerpa^jo mem estas preska^u je la fino de
la artikolo, sur la pa^go 31a.

Sendu leterojn al: The Editor of the Arts and Leisure Section
The New York Times
229 West 43rd Street
New York NY 10036
Usono.

Pierre

Lascia un commento

0:00
0:00