Multestimataj semideanoj

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

FUNDAPAX LETTERE

N.10762

IRINA GONCHAROVA

RU-143000 ODINCOVO-2

MOLODJOJHNAJA 38-10

1994-10-12

Multestimataj semideanoj,

unue, mi esprimas al vi la plej koran dankon pro la lernolibroj de E Formaggio, kiujn mi bonorde ricevis meze de septembro (pri kio mi jam danke informis vin pere de la elektronika poshto kaj pere de Radikala Partio fakse).

Kelkfoje mi turnis min al ERA kun demandoj pri FUNDAPAX, char multo por mi estis kaj restas neklara, sed neniuj respondoj a— instukcioj venis. Al tiu chi mesagho mi aldonas la kopion de unu al miaj leteroj, neresponditaj de ERA. Ghis nun mi ne scias, chu la projekto ekfunkciis kaj chu estas intereso pri nialanda partopreno.

Skizajn informojn pri instruado de esperanto en lernejoj en la lernojaro 93-94 vi trovos en la aldonota reklampagho, kiu estas kopiita de la 2a kovrilpagho de la porinfanta lernilo, reeldonita de mi al la 1a de septembro-94 dank’al UEA-subvencio. la— tiu chi lernilo komencis instrui 5 instruistoj en la nova jaro. Sed vi povas esti certaj ke anka— la lernilon de E. Formaggio, afable disponigitan al ni de REA, oni uzos la— ghia destino. La instruistoj estas informitaj pri ghia apero kaj nun mi atendas la mendoj.

En la jaro 94/95 e-o estas instruata en la komunumo de Sendependaj Shtatoj (KSSh) en chircau 20 lernejoj, en klasoj de la 1.a ghis la 11.a, kiel dum devigaj lecionoj,tiel en fakultativoj kaj rondetoj.

Sed dume mi tute ne povas sendi al vi la plenan liston de la lernejoj, char instruistoj preferas labori ol respondadi demandarojn. Pli facilus al mi sendi la adresaron de la instruistoj, kaj mi faros, se vi bezonas. Tamen malsupre mi prezentas kelkajn lernejajn adresojn, pri kiuj mi absolute certas, kun la nomoj de la direktoroj kaj inter krampoj, de la E-instruistoj.

Mi re-refoje dankas vin pro la belegaj libroj, pro via helpo kaj viaj iniciatoj. Mi kore dankas anka— al la s-ro C. Bourlot pro la valoregaj materialoj, kiujn li sendis al mi, inkusive la Gvidlibron por "Ludu kun ni".

Plenrespekte kaj admire.

Irina Goncharova

IRINA GONCHAROVA

Kunordiganto de LOI-projekto

en la Russlingva zono

143000-RUS, ONDIKOVO 2,a/ja 102

=======

N 10594

1994-05-03

Movsko

Multestimataj semideanoj,

la 29an de aprilo 94 pere de D-ro F. Pennacchietti mi sendis al vi mesaghojn kaj informojn pri nuna stato de Lingve Orientiga Instruado en la Ruslingva zono.Mi emfazas mian embarason chu plu disvastigi la aferon a— bremsi ghin. La— la alvoko de AIS ni lanchis la eksperimenton chi tie, kredante je ghia Europa skalo, unueca scienca gvidado, materiale kaj financa subteno. Rezulte ni ricevis nenion krom la sperto- kaj pozitiva, kaj negativa- de la 18 instuistoj, kiuj en 15 bazaj lernejoj instruis esperanton parte la— LOI, parte ekster ties sciencaj postuloj. Nun tiuj instruistoj ne povas ech kunveni por rezumi la rezultojn dum sia seminario, char tio plezuro tro kostas por ili.

Kaj jen anta— ni estas la nova projekto-FUNDAPAX, kies programon grandparte ni realigis jam en la lernojaro 1993/94.Por mi ghi estas mirakla donaco, la bazo por da—rigi nian laboron, la kuraghigilo por niaj instruistoj, anka— novaj.Sed mi ne plu rajtas droni en ilusioj, denove misorientigi la homojn! Kiom realas FUNDAPAX?Kio signifas ghia akcepto che la itala UK? kio dependas de Parizo, kaj se tiu ne akceptos ghin, chu ghi fiaskos? Kio estas PROGRAMO DE PARTOPRENO?-kies partopreno, chu de UNESCO ghenerale?

La— la programo la projekto devas jam funkcii- kio reale estas?

D-ro F. Pennacchietti apena— scias ion pri sia gvidado de la Stud-Komisiono, eble, jam agas ghiaj membroj, kiuj, el kiu ghi konsistas?/nomoj/? En FUNDAPAX temas fakte pri du e-instruadoj-autentika kaj propede—tika (LOI), sed nenio estas dirita pri la scienca gvidado, chu tiu ne estas anta—vidada? Kio estas REZULTOJ DE LA PROJEKTO-chu nur plia okupo (jes, distra kaj utila) por la partoprenontaj lernejanoj kaj la kolora libreto? Kiamaniere oni testos la REZULTOJN?

Chu estis sendita la informo alla Ruslanda UNESCO-Komisiono, se jes, al kiu adreso, al kies nomo? Kio estas "Lernejoj asociitaj al UNESCO"? Kiuj lernejoj rajtas peti ighi tiaj, al kiu sin turni?

Chu en la listo de lernejoj el 80 landoj, menciita en la p.IX, estas lern4ejoj de Rusio, Ukrainio, Blankrusio, Kazanio ktp, se jes,kiuj? Mi shatus havi chiujn materialojn, distinitajn al tiuj UNESCO-lernejoj, por sendi ilin al kiuj laboras/os en la projekto.Mi povus koordini FUNDAPAX en la Ruslingva zono, sur bvaze de mia sperto pri LOI kunordigo. Tial vi povas kontaktigi kun mi chiujn interesitojn "enzonajn" kaj eksterajn, se vi ne havas pli ta—gan homon esti la kunordiganto rilata kun la Sistemo de la Lernejaj Asocioj al UNESCO?

Chu estas trovitajla telematikaj kontaktpunktoj en ruslando, kie?

Chu ghin havas iu el moskvaj esperantistoj?

Ni bezonas financan helpon por la 3-a loi-seminario (23-28/30 de junio, Sankt peterburg), kiu jam evoluigas la FUNDAPAX-projekton, por subvenci niajn e-instruistojn. Ni bezonas min 200 ekz. de la Formaggio-lernilo. Ni invitas eksterlandanojn partopreni la seminarion kaj ERAn- oficvojaghigi al ni s-non E. Formaggio.

Semideane kaj kunlabore

Irina Goncharova

======

N10729

GBEGLO KOFFI

B.P. 131 69

LomŠ-TOGO

LomŠ,la 3.an de oktobro 1994

E.R.A,

Via di Torre Argentina 76

00186 -Roma

Italio

Estimataj geamikoj,

per tiu chi letereto, mi shatus informi vin, ke via pakajho bonorde atingis min.Mi ege dankas pro tio.

Mi estas tralernonta ghin, kaj poste, vidon kion fari. La enhavo de la pakajho estas 1 ekz. de "Ludu kun ni!", 1 ekz. de "Ni faru kune", kaj 1 ekz. de instruplano.

Mi deziras chion bonan al vi.

Via kunlaboranto

Gbeglo Koffi

======

N10414

R. Kent Jones, P.E.

5048 N.Marine Drive,Apt D6

Chicago,IL 60640

Commission for Education

Esperanto League for North America

31 majo 1994

Geamikoj,

Jen la listo por lernejajaro 1993-1994.

Por 1994-1995 probable 7 novaj lernejoj ekinstruos Esperanton.

R. Kent Jones

Komisilo por klerigho

ELNA

P.S.: la vorto "radikala" en via nomo eble ghenos, timigos niajn instruistojn.

=======

N.10812

LIDIJA TURCHENKO

Sjarkveien 3,

N-4370 EGERSUND

NORVEGIA

La 18.an de Novembro 1994

Al "Esperanto Radikala Asocio"

Estimataj gesinjoroj, mi legis la alvokon de ERA pri kunlaboro la— la projekto FUNDAPAX. Tamen kiamaniere oni povas kunlabori? Mi estas civitanino de la Litova Republiko sed nun loghas en Norveghujo. Multfoje mi provis organizi kursojn kaj por infanoj kaj por plenkreskulojm, sed trovis malkomprenon kaj ech primokon.

Mi estas pretas instrui esperanton kaj al infanoj,kaj mi opinias, al elementlernejaj instruistoj.

Kaj anka— pri unu afero: anta— kelkaj jaroj mi estis alighinta al REA, sed post translokigho ne pagis kotizon. Chu mi povas realighi, char ideoj de la Radikala Partio allogas min,kaj iamaniere mi volus helpi al tiu chi interese movado.

Kun esperantaj salutoj

Lidija Turchenko

=======

N.10761

CHRISTINE GRAISSAGUEL

1 Rue Benoist Mary

69005 Lyon

FRANCE

Liono, la 11 de oktobro 1994

Kara semideano,

mi estas instruistino por 3-4 jaroj infanoj kadre de FUNDAPAX-projekto, mi shatus korespondi per video kasedoj, desegnajhoj kasedoj, ku samagha lernantaro en lando kies lingvo mi ne konas.

Tiel mi povus montri al la gepatroj de miaj lernantoj kaj al mia inspektoro ke esperanto estas grava ilo por komuniki.

( mi lernis la anglan kaj la italan lingvon).

Mi sendas al vi miajn dankemajn salutojn kaj jam atendas senpacience vian respondon.

Christine Graissaguel

N.B.: Jacques Dony donis al mi vian adreson.

======

N10723

Madrid, 30 septembro 1994

Estimata sinjoro,

responde al la cirkulero subskribita de G. Pagano (sen dato), shajnas ke okazis miskompreno.

Ni reagis al anonco serchanda homojn pretajn instrui esperanton. Char vi taksas nin pli malpli kapablaj, ni respondis montrante nian pretecon tiusence.Sed ni pensis ke oni provizos al ni la lernejon, kie tion fari. La— la listo de partoprenantaj lernejoj, estas neniu en Madrid, do entute ni ne partoprenas la projekton ghis nun.

Tamen, bonvolu teni nin informitaj pri la malvolo de la projekto.

ANA MANERO kaj MANUEL PARRA

Calle Hacienda de Pavones, 101, 3ø B

28030 MADRID

=======

N.10712

DJIMADOUMBAYE MONDE

Ecole officielle de Rigueik

c/o Commission nationale

tchadienne pour l’UNESCO

BP 731 N’djamena-TCHAD

N’djamena,, le 31 Ao–t 1994

Monsieur,

suite … votre lettre demandant la partecipation de mon Šcole au projet FUNDAPAX, je tiens … vous confirmer que mon ‚tablissement est disponible pour parteciper … ce projet.

Ayant pris connaissance du programme de partecipation 1994-95 de la Commission italienne pour l’UNESCO et l’historique de la langue internationale Esperanto, deux einsegnants francophones de mom ‚cole (voir demande d’adh‚sion) d‚sirent vivement parteciper au projet et souhaitent se former et apprendre la langue internationale Esperanto dans l’une de vos institution.

Dans l’attente d’une suite favorable, recevez mes meilleurs salutations.

D. Monde

=======

N.10709

ULRICH MATT ? ? ? ?

Frht.-v-Draisstr.53

D-68535 Neckarhauser

GERMANIO

9-9-1994

Dankon kaj gratulon pro la nova lernolibron "Ludu kun ni"

Ghi certe multe helpos en la tutmonda disvastigo de esperanto.

Pli detala letero kaj eble mendo sekvos post kelkaj tagoj a— semanoj.

Kun koraj salutoj.

Ulrich Matt

=======

N.10689

SIUE

Southern Illinois University at Edwardsville

HEJMA ADRESO

8894 Berkay Avenue

Jennings, MO 63136

USONO

7 septembro 1994

Stephanie Zeccopini

Esperanto Radikala Asocio

Via di Torre Argentina, 76

00286-Roma

Estimata Stephanie Zeccopini,

mi ricevis vian leteron kaj la aliginon por la FUNDAPAX-

Projekto.Mi enmetas la aligilon kun la koncerna informo. Vi povos vidi, ke mi instruos chiun klason de lernantoj nur dum unu horo semajne, duon-horo je lundoj kaj duon-horo je merkredoj. Mi esperas ke tio estas sufiche da tempo por partopreni en la projekto.

Mi certe volas vidi la lernolibron verkitan de s-ino Vilisics-Formaggio,sed dum chi-jaro mi intencas uzi la lernolibron " Dek Demandon" verkitan de Charlotte Kohrs.Chu tio estos problemo por la projekto? Mi ne komprenas, chu ekzistas reguloj kaj normoj, kiu chiuj instruistoj de esperanto en chi tiu projekto devus sekvi a— obei. Se jes, kio ili estas?

Por via informo, mi estas unoversitata profesoro kiu dum du horoj semajne vizitas elementan lernejon kaj instruas du klazojn de lernantojn. kiuj havas dek a— dek unu jarojn.

Mi esperas ke la normalaj instruistoj lernos Esperanton dum la lernantoj lernas tion, sed ghis nun tio ne estas gravan celon de la instruado. (Mi nun instruis infanojn dum kvin jarojn,sed nur unu a— du horojn semajne. Kutime mi instuis la semajn infanojn nur dum unu jaro.)

Mi atendas pli da informo de vi.

Sincere,

RONALD J. GLOSSOP

======

N10704

Esperanto Internationale Taal

RAYMOND WILLEMAN

August Vermeylenstraat 65

B-8400 OOSTENDE

BELGIO

Al:s-ro Giorgio Pagano

Esperanto Radikala Asocio

Via di Torre Argentina, 76

00186-ROMA

ITALIO

La 19-septembro 1994

Estimata sinjoro Pagano,

kiel partoprenanto en la FUNDAPAX-projekto mi ricevin la tripecan sendajhon, lernolibron, instruprogamon kaj gvidilon. Mi kore dankas pro tio.

Unuavide la lernolibro estas tre alloga por la celita aghgrupo, dum mi fidas je la kompetenco de s-ino Formaggio.Tiurilate mi kontaktis la Flandran Esperanto Ligon en Antverpeno kaj ni interkonsentis ke ili mendos por mia lernejo 10 ekzemplarojn.

Tiu maniere mi evitos limimpostojn kaj AVI-on. ( mia lernejo: Elementa E. Van Glabbeke-lernejo, August Vermeylenstraato 71, B 8400 Oostende)

Ghis nun mi iniciatis Esperanton ekde la kvara klaso (9 jarajhuloj) sed ekde chi tiu lernojaro mi klopodos konvinki anka— la gepatrojn de lernejanoj de la tria klaso.

Estime via

R. Willemann

===========================

"Esperanto" Radikala Asocio

Via di Torre Argerntina 76

s-ro Giorgio Pagano

Estimata semideano,

mi bonorde ricevis vian fakson datitan la 5an de septembro ni multe dankas vin pro tio , beda—rinde ni ne ricevis la leteron kiun vi mencias, datitan la 8an de julio.

Chu vi bonvolus sendi tiun leteron al ni al la:

Poshtkesto M-9310

Meksino 1 D.F.

A— se eblas per fakso:(5) 5605706 (bonvolu petu sonon).

Ni nur atendas la alvenon de tiuj informoj por tuj kontakti kun la lernejoj kies liston vi sendis al ni, kaj eble anka— kun aliaj lernejoj.

Ni petas vin bonvolu forstreki nian anta—an adreson, kaj sendi al ni korespondadon nur al nia poshtkesto,

ni anta—dankas kaj elkore salutas vin

MARGARITA NAJERA SEP ? ??

=======================

ESPERANTO INFORMO CENTRO

Mexico, 7an julio 1994

Estimataj semideanoj:

juste ni interparolis pri manko de grava monda projekto por disvavtigi esperanton, kaj ni legis vian FUNDAPAX-projekto en Revuo- Esperanto.

En Meksikio volonte ni pretas partopreni la projekto. Bonvolu sendu al ni pli detalajn informojn, tiurilate.

ESPERANTA MERSIKA JUNULARO

P.K: M-9310

Meksiko 1, D.P.

Sincere via

Margarita Najera Selpulveda

==============

APARTEMENT D-6

5O48 North Marine Drive

Chicago, Illinois 60640

26 sept.1994

Por e—ropaj Esp-lernejoj, bv telefaksi al mi la fax- numerojn, adresojn, aghojn de la lernejarojn, kaj nomojn de la instruistoj

Anta—dankas vin

R. Kent JONES

===============================================

"GARCA GONZLER,JOS ANTONIO"<­jagg@MSF. UNIZAR.ES>

23 JUN 1994

Estimataj semideanoj,

Mi legis vian informon pri via projekto "Fundapax", kiu aperis en la revuo E.

Tiu afero interesas al mi, char mi estas instruisto kaj kelkaj el miaj lernantoj dezirus lerni En.

Mi shatus ricevi pli da informoj pri tiu interesa projekto.

Mi opinias ke se en chiuj lernejoj de la mondo oni instruuus En., la internacia komunikado estus pli bona

Atendante vian respondon, vin dankas kaj salutas amike,

Jose Luis Jimenez Marques

C/Oviedo-nø17-30A

50007- Zaragoza. Espana.

=======

N.10587

Jukka Pietil{inen <­tijupie@ uta.fi>

31-5-94

Saluton, mi petas de vi informojn pri la FUNDAPAX-projekto. Speciale min interesas al kiuj finnaj lernejoj vi sendis la peton kunlabori. Ni povus instigi la lernejojn partopreni kaj informi ilin plu pri esperanto kaj niaj kunlabor-ebloj.

Mi estas prezidanto de Esperanto-asocio de Finnlando kaj redaktoro de ghia organo. Mi voonte publikigus ion pri la progreso de FUNDAPAX.

Miaj adresoj: nuna loghadreso. Jukka Pietil{inen,kuokkamaantie 11/B6, 33800 Tempere, Tampere, Finnlando .

E-poshta adreso:tijupie.kielo.uta.fi.(validas almena— ghis 1.11.1994).

Ne sendu logajn tekstojn e-poshta, char, mi ankora— ne scias kiel eltajpi ilin.

Salute jukka

5,10-giu 94

=======

N.10598

Upfotyga@if. uj. ed.pl.(Jaroslaw Fotiga)

Kara semideanoj,

mi jhus ricevis viajn informilojn "Translimen". Koran dankon.

Gratulante al vi tre bonan agadon por esperanto mi volas demandi. Vin pri tre interesan aferon. Mi legis lastatempe pri la projekto "Leonardo". La lingvo estas instruata en mezlernejoj de variaj landoj. Ghi kompreneble tre plachas al mi. Mi anka— estas instruisto de esperanto kaj du jaroj antaue mi provis enkonduki esperanton en Krakovaj mezlernejoj.

Chu vi povus sendi al mi la detalojn pri la projekto "Leonardo"?

Se vi povos mi estas tre dankema.

Atendante vian respondon

kian salutas vin

Jaroslaw A. Fotyga

======

N10586

STEVEN GRAHAM BELANT <­sbelant@eis.calstate.edu>

30-5-94

Kara E.R.A.,

mi jhus legis en esperanto-uea pri FUNDAPAX-projekto, kaj mi pretas kunlabori.

Mi ne estas oficiala instuanto, sed kapablas instrui al/ kun profesiaj instruistoj. Mia patrino estas profesia instruisto, sed bilbioteka instruisto, kaj ne decas ke mi instrui anstata— shi en la biblioteko.

Shi ne estas esperantisto, sed ja apogas mian esperanto agadon, kaj proponas ke mi propono ion al la chefo de la shia lernejo.

Doroteo Holland-Kaupp regas, plejparte, la usona esperanta instruista asocio, sed ne havas e-poshtadreson. Bv. sendi al mi e-poshte liston de la UNESCO alighintaj lernejoj en Usono, kaj shi eldonos ghin en shia novaghletero, por alvoki kunlaborado. Anka—, interesus al mi, se estas tia lernejo en a— chirka— mia urbo.

Bv. informi min, se vi komencas automatikan e-posht-liston, char mi devas informi al la reganto de mia internet-sistemo, char mankas al ni spacon en la malmola disko, kaj oni malpermesas al ni ricevi automatikan e-poshton de listo.

Sincere

Steven G. Belant

1004 "p" Street, Unit 1

Sacramento, CA 95814-5722

USA-Usono

======

N10543

LIEGE ESPERANTO

Rue de Henne, 16

4053 Embourg

BELGIQUE

Embourg, la 6an de julio 1994

Estimataj sinjoroj,

respondante al via folio pri "la FUNDAPAX-projekto"ni povis proponi tion:

1) ni estas mezgranda klubo en Liegho, ni loghas en la francparolanta parto de Belgio.

2) unu el ni estas instruistino en elementlernejo, shhi instruas en la 6a klaso. Shi estas tre kapabla pri esperanto kaj akceptus instrui ghin kondiche ke sia lernejo oficiale rekonus tion.

shia adreso:NICOLE CLOSE RUE du Geer-4690 Eben-Bassenge -Belgio

adreso de la lernejo:ECOLE PRIMAIRE DE L’ETAT

Rue Haute 65-4690 Bassege.

3) en nia klubo, ni estas kelkaj personoj kapablaj instrui Esperanton kaj loghantaj en la sama komunumo. Pro tio, ni sendas al vi chi-kune la adresojn de la elementaj lernejoj de nia kumunumo (Chaudfontaine). Ni sugestas al vi kontakti ilin oficiale. Povas esti ke almena— unu favore reagu.

Esperante ke vi sukcesos starigi vian projekton, ni sendas al vi niajn sinserajn salutojn.

=======

N.10578

MEDUNARODNI CENTAR ZA USLUGE U KULTURI

INTERNACIA KULTURA SREVO

94-07-31

E.R.A.

Via di Torre Argentina, 76

Stefania Zaccagnini

I-00186 Roma

Saluton.

elkoran dankon pro via letero de la 1a de julio kun detaloj pri FUNDAPAX.

En Kroatio aktivas nur kelkaj UNESCO-lernejoj kaj neniu el ili en Zagreb, kie ni shatus kunlabori en FUNDAPAX. UNESCO-lernejoj estas en eksmilitaj regionoj kaj enkonduko de FUNDAPAX postulus sufichan tempon. Tamen, ni informos kaj sciigos al vi.

Kelkajzagrebaj lernejoj certe montros intereson- ili ne estas UNESCO-lernejoj en kiuj esperanto dum jarojestas instruata. Momente estas lerneja ferio kaj mi povus nur komence de septembro informi vin pri precizaj detoj la— via enketilo.

Ni ghojus se vi povus por ni anta—vidi ekz.100 lernilojn por infanoj kaj 7 gvidiloj por instruistoj por povi komenci en septembro.

Ni sendas por viaj informkanaloj kelkaj someraj novajhoj el niaj lernejoj, rilatantaj al esperanto.

Pli da informoj venontfoje.

Kun tre koraj salutoj

Spomenka Shtimec

======

N10580

E.R.A.

Via di torre Argentina 76

00186-Roma

Changchun,1994-07-14

Estimata s-ro,

mi jus legis la artikolon "Eduka esperanto-projekto lanchita" en

(esperanto) (n-ro.5,p.82,1994), kaj tre interesighas pri tiu FUNDAPAX-projekto.Mi jam tradukis ghin en la chinan, kaj kontribuis al la organo de China esperanto-ligo (la mondo).

Mi povas instrui esperanton la elementlernejan instruistoj dezirantaj farighi E- instruistoj por infanoj. Nun mi serchas ta—gajn lernejon kaj instruistojn. Se mi havos rezulton, tuj skribos al vi.

Mi lernis esperanton en la por-instuista esperanto- kurso de Shangaja Fremda Lingvo-instituto en 1994. Nun mi estas respondeculo de Changchun Esperanto-Asocio.

Mi deziras akiri la detalajn materialojn pri FUNDAPAX-projektoj kiel la lernolibron ktp.

Koran dankon!

Mia adreso estas:

Mr.XIAO Peiliang

Tongguang Lu 6-4 Hao 404 Shi

Changchun. CN-130021

P.R. China

======

N10552

ab/k140, SU 700000

Pochtamt,Tashkenko, Uzbekistano

la 17an de junio 1994

Estimataj gesinjoroj,

mi legis en UEA-esperanto, kiu jhus venis, pri la Eduka Esperanto-projekto. Al mi shainis chio chi tre interesa.

Mi konsentas kunlabori kun vi, kvankvam mi ne posedas komputilon kaj ne estas kunligita kun la komputila reto.

Sed mi estas instruisto de elementa lernejo kaj kapablas instrui esperaton al la infanoj.

Mi povas kaj kapablas instrui esperanton al elementlernejaj instruistoj por infanoj.

En mia lernejoj, kiu farighis liceo, mi instruas al 7-jaruloj esperanton anstata— la angls. Se diri la veron, mi instruis,char la lernojaro jhus finighis. Mi instruis en du klasoj. En aliaj 4 klasoj mi instruas la lingvon fakultative unufoje semajne. Entute mi havas ch.100 infanojn, kiuj konatighis dum la lernojaro pri fundamentaj scioj pri esperanto, ili kapablas paroli, demandi, respondi legi kaj kompreni malkomplikajn tekstojn. La infanoj estas iner 7-kaj 10-jaroj.

En Tashkento mi instruis esperanton al alilandaj studentoj, uzante parolan metodon sen kono de ilia lingvo. Mi instruas esperanton ekde 1965. Mi mem konasla lingvon ekde 1958.

Miaj lecionoj estas aperigitaj en uzbekia revuo en kelkaj lingvoj. Mi sendas iom da.jhus mi finis malnetajhon de lernolibro por elementa lernejo. Mi sendas iom da paghois el ghi.Fakte pretas nur la unua parto el 40 paghoj. Mi verkis ghin, char estas tre malfacile studi aliajn lingvojn por infanoj, kies gepatra lingvo estas iu el slavaj a— altajaj.Porni estas fremda kaj malfacile komprenebla la verbo "estis" en precenco- "estas" char ghi ne estas uzata en niaj lingvoj.Kaj la okcidentanaj lernolibroj estas simple plenshtopitaj per "estas"- frazoj.

En 1991 mi estis invitita kursi al Gresillon por unu tagho.

Mi konsentas vojajhi al ajna lando por 1-2 monatoj por labori, instrui, prelegi. Sed pro stranga politiko de gvidantoj de la ekssovietaj landoj ni chiuj abrupte kaj terure malrichighis. Pro tio mi ne povas pripagi la vojajhojn. Se iu deziros inviti min, tiu bonvolu pripagi miajn vojajhojn tien-reen. Mi konsentas akcepti unu-du e-instruistojn en mia urbo.Sed la instruistoj ne ricevos iun salajron kaj ili devas pagi la vojajhkostojn. Ili loghos en mia hejmo kaj pagos nenio pro la loghado kaj manghoj.

Estas granda ghojo por mi ekscii, ke vi eldonos la lernilon de mia amikino Elisabetta ormaggio. Pasintjare mi partoprenis instruistan seminarion, gvidatan de shi.Majstre gvidatan.

Mi kore salutas vin!

Mi estas UEA- delegito, mia hejma telefonnummero estas//////

Eugeno S. Perevertajlo.

======

N10526

Lascia un commento

0:00
0:00