Michael Jackson 2

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

Michael Jackson

From:

Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk

Date: Thu, 27 Oct 1994 17:13:15 GMT
Message-Id: <­9410271713.AA19864@nene.cl.cam.ac.uk>
To:

rebato-l@netcom.com

Cc:

Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk

Subject: Michael Jackson
Sender:

owner-rebato-l@netcom.com

Precedence: list

Hiera^u Brian BARKER dissendis plurpa^gan gazetaran komunikon al
kelkcent adresoj de britaj ^jurnaloj kaj radiostacioj pri la
reklamofilmo de Michael Jackson. Indas rapide diskonigi ^ci tiun agadon
al esperantistoj en aliaj landoj, por ke ili eventuale imitu ^gin.

Se iu deziras kopion de la teksto de la gazetara komuniko, en la angla,
tuj petu ^gin de mi. Mi eble povos morga^u entajpi ^gin.

Notu, ke mi forveturos postmorga^u (1994-10-29) por resti dum unu
semajno ^ce TEJO-seminario en ^Ce^hio, do demandu tuj, se vi bezonas
informojn anta^u mia reveno (1994-11-05).

Edmundo

Lascia un commento

0:00
0:00