LIBROJ

KIAL MI ESTAS ATEISTO

Perchè sono ateo

André Lorulot, SAT-Broŝurservo, 1990, 128 p.

Serio de mallongaj, pasiaj polemikoj kontraŭ la instruoj de la katolika eklezio. Tamen la argumentoj valoras ankaŭ pri ĉiuj ceteraj religioj, monoteistaj aŭ aliaj, kaj pri la diismo de filozofoj.

André Lorulot jene enkondukas: “Mi opinias, ke oni faras multe da malbono en la nomo de Dio. Mi pensas, ke estas tempo liberigi nin el tiu fantomo. Mi eksponos, kiel mi atingis la celon vivi sen Li, pensi sen Li, kontraŭbatali tiujn, kiuj sin servas per Li. Estas ĉio. Kaj estas sufiĉe. Kaj mi ne estos perdinta mian tempon kaj mian inkon, se la legado de tiuj ĉi paĝoj ebligos al kelkaj sin forsavi el la antikva terura Mensogo, por pensi libere, kaj same vivi…”

Ĉeestas ankaŭ antaŭparolo de Han Riner.

Una serie di brevi e appassionate polemiche contro l'insegnamento della chiesa cattolica. Tuttavia gli argomenti valgono anche per tutte le altre religioni, le monoteiste o le altre, e per il deismo dei filosofi.

Andrè Lorulot così introduce: “Penso che si faccia molto male in nome di Dio. Credo che sia tempo di liberarci di questo fantasma. Esporrò come ho raggiunto lo scopo di vivere senza di Lui, pensare senza di Lui, combattere coloro che si servono di Lui. E' tutto. Ed è sufficiente. E non avrò perso il mio tempo e il mio inchiostro, se la lettura di queste pagine permetterà a qualcuno di salvarsi dall'antica terrificante Menzogna, per pensare liberamente e liberamente vivere…

E' presente anche una prefazione di Han Riner.

Questo messaggio è stato modificato da: oltremare, 02 Gen 2006 – 18:06 [addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00