Leteroj al Julavo – Lettere a Nonno Natale

SKRIBU AL AVO-FROSTO (JULAVO) Li respondos… ankaŭ en Esperanto

Kristnasko 2003 alvenas kaj kiel ĉiujare, miloj da infanoj el Kanado kaj la tuta mondo skribos al Avo Frosto. […] ĉijare la infanoj kiuj skribos al Avo Frosto ricevos respondon en Esperanto.

En 2001, Esperanto-Societo Kebekia (ESK) traktis kun Kanada Posta Servo sugestante la uzon de Esperanto por komuniki kun la esperanlingvaj infanoj de la mondo. Kanada Posta Servo jesis al la propono de ESK kaj ekde Kristnasko 2002, Esperanto estis inter la korespondaj lingvoj uzataj de Avo Frosto kaj siaj helpantoj, la volontuloj de Kanada Posta Servo por subteni alfabetigon.

La Esperanto-Societo Kebekia invitas ĉiujn esperantistojn, junaj kaj junkoraj, malkovri tiun kristnaskan tradicion skribi al Avo Frosto.

Simple sendu manskribitan leteron al la sekva adreso : Avo Frosto, Norda Poluso, Kanado/Canada ; HOH OHO

P.S. Jes ja la adreso validas. La speciala poŝtkodo HOH OHO estas rezervita al Avo Frosto ĉar estas ja konata afero ke li ofte forte gorge ridas al la infanoj…

SKRIVI A NONNO GELO (NONNO NATALE). Lui responderà… anche in Esperanto

Arriva il Natale 2003 e come ogni anno migliaia di bambini dal Canada e da tutto il mondo scriveranno a Nonno Gelo. […] quest'anno, i bambini che scriveranno a Nonno Gelo riceveranno una risposta in Esperanto.

Nel 2001, La Società Esperantista del Quebec (ESK), trattò col Servizio Postale Canadese, suggerendo l'uso dell'Esperanto per comunicare con i bambini esperantofoni del mondo. Il servizio Postale Canadese disse sì alla proposta dell'ESK e dal Natale 2002, l'Esperanto è tra le lingue di corrispondenza usate da Nonno Gelo e i suoi aiutanti, i volontari del Servizio Postale Canadese per sostenere l'alfabetizzazione.

La Società Esperantista del Quebec invita tutti gli esperantisti, giovani di età e di cuore, a scoprire questa tradizione natalizia di scrivere a Nonno Gelo.

Semplicemente mandate una lettera scritta a mano al seguente indirizzo: Avo Frosto, Norda Poluso, Kanado/Canada; HOH OHO

P.S. Sì, l'indirizzo è valido. Lo speciale codice postale HOH OHO è riservato a Nonno Gelo perchè è cosa ben nota che Nonno Gelo ride in modo gutturale in presenza dei bimbi…

A proposito della parola Julavo, c'è da notare che in inglese “Yule” vuol dire Natale. Avo significa nonno.

http://fetesperanto.lautre.net/article.php3?id_article=77

Questo messaggio è stato modificato da: oltremare, 30 Dic 2005 – 22:01 [addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00