LASTE APERIS… monato decembro 1996

LASTE APERIS… monato decembro 1996

De: gd32270@glo.be

LASTE APERIS

Amikeca Reto 97-98:
1996. 138p. 21cm.
495 adresoj en 49 landoj, kie esperantistoj povas trovi nekutiman gastigadon, law la fako, interesoj, vizit-ebloj ktp.
Prezo: 492 BEF.

Analektoj de Konfuceo:
El la cxina trad. Wang Chongfang.
1996. 21cm. Bind. Kromkovrilo.
Kolekto de eldiroj kaj anekdotoj de Kunfuceo kaj liaj discxiploj; "La konfuceana Biblio".
Prezo: 540 BEF.

Andreo Cseh – la "gaja stelo" kiel "edzperanto".
Historio de romantika amo.
Red. Ada Csiszar.
1996. 56p. 21cm. Ilus.
Kiel Cseh peradis inter estona "fraulino Esperanto" Veronika Eksta kaj hungara esperantisto Pawlo Tolnai.
Korespondo inter Cseh kaj Tolnai en 1929-30.
Prezo:150 BEF

Asteriks cxe la Olimpikaj Ludoj:
Nova plenkolora bildstria albumo en Esperanto de Asteriks. Trad. Jean François Cousineau kaj Patrick Lagrange. 48p.
Prezo: 400 BEF

Babile kun mi mem:
Poul Thorsen (1915).
1996. 105p. 21cm.
Bunte memorbukedo de observema kaj satirema verkisto, movadano, pri sia nekutime zigzaga vivovojo.
Prezo: 456 BEF

Bildstria gvido al genetiko, La:
Larry Goninck kaj Mark Wheelis. El la angla trad Sung Ho Cho.
1996. 216p. 22cm.
Perbilda enkonduko por granda publiko, kun multe da humuro.
Prezo: 540 BEF.

Esperanto als Ratespass:
Ulrich Matthias.
1996. (3-a rev. eld.) 45p. 21cm.
Prezento de Esperanto per divenludoj pri sufiksoj kaj kunmetoj.
Prezo: 78 BEF.
Ewro-humoro kaj …sekso. Internacia antologio de erotikaj sxercoj:
Doktoro Petolanto, Gastprofesoro pri Kompara Erotiko cxe la Ewropa Universitato en Seksburgo.
1996. 34+38p. 21cm. Kompleto de 2 tekstlibroj kaj 4 kasedoj.
278 malprudaj sxercoj, lege kaj awskulte.
Prezo: 1560 BEF

Familia lingvo: Esperanto. Kajeroj por multlingveco 3:
Gilbert R. Ledon. La awtoro (helpe al Rondo Familia de UEA). 1996. 19p. 22cm.
Personaj spertoj pri esperantlingva edukado de siaj infanoj.
Prezo: 100 BEF

Gxis revido krokodilido! Dek kvin noveloj originalaj:
Sten Johansson
1996. 68p. 21cm.
Ok noveloj pri cxiaj homaj temoj, kaj sep satirajxoj pri Esperantio.
Prezo: 252 BEF

Interkona mateno. Kvar teatrajxoj originalaj:
Sten Johansson.
1996. 52p. 21cm.
Situacioj burleskaj, kun grava mesagxo subkusxanta.
Prezo: 210 BEF

Introduktion till Esperanto Bertil Nilsson:
1996 (2a, gxisdatigita eldono). 32p. 21cm.
Por svedlingvaj komencantoj.
Prezo: 110 BEF

Kanto de telegrafistoj:
Josip Velebit.
1996. 78p. 22cm.
Vivoverk-resuma poemaro de awtoro konata el Esperanta Antologio.
Prezo: 210 BEF

Kiu parolas Esperanto?/Wer spricht Esperanto? Analizo de la Esperanto-movado en Germanio law soci-demografiaj, asoci-politikaj, soci-kulturaj aspektoj:
Frank Stocker. Red. Martin Haase.
1996. 150p. 21cm. Dulingva germana/Esperanto.
Analizo de enketo farita en 1992 inter la membroj de Germana Esperanto Asocio.
Prezo: 1440 BEF.

Ludovikologia dokumentaro XIV. L’Esperantiste I:
1996. 667p. 22cm.
Jarkolekto 1898-1900 de la franclingva E-revuo, redaktita de L. de Beaufront, kiu tiom influis la publikan opinion de sia tempo.
Prezo: 1440 BEF.
Ludovikologia dokumentaro XIV. L’Esperantiste II:
1996. 535p. 2cm.
Jarkolekto 1901-1902 de la sama.
Prezo: 1440 BEF

Ne-sigan-mane ilhinun chigu-o Esupehranto:("La globolingvo Esperanto lernebla en 4 horoj").
Tsukasa Kobayashi kaj Yoko Hagjwara. Kore-lingva.
El la japana trad. Kim Yung-myung kaj Jung Hee-ja.
1996. 227p. 19cm.
Enkonduka lernilo por "inteligentuloj kiuj jam scias la angla lingvo".
Prezo: 220 BEF.

Parolturnaro germana-Esperanto:
Hans kaj Kerstin Wiersch.
1996 (2-a plikompletigita eld.) 448p. 21cm.
Internacie kompreneblaj tradukoj de 21000 germanaj frazoj, frazeroj, sintagmoj, dirmanieroj, idiotismoj kaj proverboj.
Prezo: 960 BEF.

Plena vortaro de Esperanto kun Suplemento:
E. Grosjean- Maupin. Suplemento kompilita de G. Waringhien.
1966 (11-a sensxangxa eld.). 511+63p. 17cm.
Vortaro por gxenerala uzo, kun difinoj en Esperanto.
Prezo: 1100 BEF

Vortaro Esperanto-Suahila. Kamusi Ki-esperanto Kiswahili:
Jan Knappert.
1996 (2-a reviziita kaj pliampleksigita eld.). 16+158p.
Dudirekta posxvortaro kaj skizeto, en la suahila, pri la baza gramatiko de Esperanto.
Prezo: 360 BEF

Zeleznicka strucna terminologija srpko-esperantska i esperanto-srpska:
Red. Gvozden Sredic.
1995. 219p. 30cm Ringe bind.
Serb-E kaj E-serba listo de la pli ol 8000 terminoj de la gxenerala terminaro de Internacia Fervoja Unio.
Prezo: 720 BEF.

DIVERSAJXOJ

Glumarko Montpellier. 83-a UK de Esperanto 1998:
1996. 56x34mm. Trikolora preso: Folio kun 32 glumarkoj.
Prezo: 150 BEF

Kartoj por la nova jaro:
Novjaraj kartoj kun kovertoj en kvin lingvoj: Esperanto – angla – germana – franca kaj nederlanda.
Prezo kun sendokostoj NUR 220 BEF.

MENDU CXE LA LIBROSERVO DE KARILJONO vzw, Doornstraat 22, BE- 2610 WILRIJK, Belgio.Fakso: +32 3 827 24 05.
Elektronika posxto: Esperanto_kariljono@glo.be
Bv. atenti ke al cxiuj netaj prezoj aldonigxas sendokostoj.
KARILJONO vzw volonte akceptas pagoj per kreditkartoj VISA EUROCARD – MASTERCARD – ACCESS – DINERS CLUB kaj AMERICAN EXPRESS. ATENTU: Por pagoj per kreditkartoj, la sumo pagota NE plialtigxas je …% pro administraj kostoj!

La estraroj de ELDONEJO, LIBROVENDEJO (LIBROSERVO) kaj DISTRIBUEJO "KARILJONO vzw" DEZIRAS AL VI KAJ VIAJ FAMILIANOJ PROSPERAN 1997

Lascia un commento

0:00
0:00