LA KLINGONA EN BRITA TELEVIDO 7/06/95 FROM EVANS

Da sx Thierry Meyssan e Giorgio Kadmo Pagano

la klingona en brita televido

From: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Date: Tue, 6 Jun 1995 15:44:40 +0100
Message-Id: <­9506061444.AA12783@nene.cl.cam.ac.uk>
To: rebato-l@netcom.com
Cc: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Subject: la klingona en brita televido
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

Anta^ue mi skribis:

> Mi notis en mia kalendaro, ke je 1995-06-03 (sabato, post tri tagoj) io
> pri la klingona aperos en brita televido en la programo "Take Over TV"
> de Channel 4. ^Cu iu povas konfirmi tion, doni pli da detaloj, a^u
> almena^u diri, je kioma horo programo kun tiu titolo dissendi^gos?

Mi ^jus legis en la dissendolisto "conlang" mesa^gon de Richard
Kennaway, kiu faris tiun programeron. Oni ne montris ^gin tiam, sed
^sajne oni montros ^gin je 1995-06-10 (sabato), iam en la vespero
(kontrolu en televida horaro).

Mi esperas, ke iu raportos ^ci tie. Mi mem ne havas televidilon, do
eble ne mi raportos.

Edmundo <­etg10@cam.ac.uk> http://www.cl.cam.ac.uk/users/etg10/

Lascia un commento

0:00
0:00