La germana kanceliero pri Esperanto

Re: La germana kanceliero pri Esperanto

From: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Date: Tue, 23 May 1995 23:17:05 +0100
Message-Id: <­9505232217.AA06639@nene.cl.cam.ac.uk>
To: rebato-l@netcom.com
Cc: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
In-Reply-To: <­9505232113.AA08939@cyclone.ERE.UMontreal.CA> (hinsenk@ERE.UMontreal.CA)
Subject: Re: La germana kanceliero pri Esperanto
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

>>

Lieber Herr Kohl!

Neulich haben Sie behauptet: "Wir wollen kein Esperanto-Europa, sondern
ein Europa, in dem alle ihre Identitaet behalten." Aber genau das
wollen die Esperantisten!

Suchen Sie bitte einen neuen Ghostwriter. Der ist bloed.

Mit freundlichen Gruessen,

<­<­

^Cu iu povas provizi adreson por mia grandioza letero?

Efektive mi havas alian celon skribante al REBATO-L krom montri al vi
mian modelan leteron al politikisto:

La filmeto de Michael Jackson estis montrita hodia^u en MTV, en "Most
wanted", a^u simile. Mi ne mem vidis, sed Diana el Germanio afable
telefonis por informi min, kaj mi a^udis parton de ^gi en la fono: tre
stranga frazo iomete simila al "Ni konstruas ^ci tiun skulpta^jon en la
nomo de ^ciuj landoj kaj tutmonda patrineco kaj la kuracopovo de la
muziko", sed mi memoras ^gin tre malklare. Ver^sajne ^gi estas iomete
pli senchava ol tio. Do ELNA povas lan^ci sian gazetaran komunikon, se
^gi volas.

Edmundo

Lascia un commento

0:00
0:00