ERA Novaĵoj

Radikaluloj/ERA. Lingva genocido de la italoj: konfisko de la havaĵoj kaj prizonpunoj kongruaj al la praktikitaj respondecoj.

Komuniko de Esperanto Radikala Asocio en la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, starigita de UNESCO por protekti la lingvan kaj kulturan plurismon de la mondo.
Romo, la 21-an de februaro 2012.

Estas du manieroj por detrui la popolojn: la genocido de la korpoj kaj tiu de la mensoj. Ĉi lasta estas okazanta en multaj partoj de la mondo kaj en la eŭropaj reĝimoj postmilitaj, detruante la gepatran lingvon de la popoloj, kiuj parolas alian lingvon ol la angla.
En Italio la reĝimo misfaŝista kaj partiokratia, aparte dum la lastaj jardekoj, post kiam ĝi disrabis Italion kaj fraŭdis la italojn je libereco, demokratio kaj sendependeco, iĝis alportanto de la plej mortiga kaj detrua ago: la genocido de la mensoj de sia propra popolo.
Britio kaj Usono bone scias ke, kiel diris Churchill jam en 1943, “La povo regi la lingvon de popolo proponas profitojn ege pli grandajn ol forpreni ĝiajn provincojn kaj ĝiajn teritoriojn aŭ ĝin subpremi per ekspluatado”. Nu por sekurigi tiun regadon al tiuj, kaj al si mem kiel kunlaboremuloj, ministroj kaj direktantoj de la Respubliko, putraj ankaŭ lingve, makulis kaj makulas sin per la krimo de genocido de la mensoj, lingva genocido, kiu estas plenumita pere de la plej kastrompa el la armiloj, la mistifiko: mistifiko, kiu egaligas la studadon per la angla al la internaciigo, mistifiko, kiu egaligas la anglan lingvon al la fremda lingvo entute.
Lingve koruptitaj ministroj, rektoroj, direktantoj kaj funkciuloj de la Respubliko estas engaĝitaj detrui la scion en la itala lingvo por anstataŭigi ĝin kun tiu en la angla lingvo. La okazoj estas nenombreblaj: de la kriterioj de juĝado de ANVUR (Nacia agentejo por la juĝado de la Universitato kaj esploro), kiuj sisteme punas la eldonaĵojn en la itala, ĝis la regreso kaj progresiva malapero de la instruado ekde la elementaj lernejo de iu ajn fremda lingvo krom la angla, ĝis la ĵusa kazo de la Politekniko de Milano, kiu ekde 2014 ne estos plu universitato de la italoj sed ja de la angleparolantoj, kun magistraj kaj doktoraj kursoj komplete en la angla. Sed kun la mono de la italoj, ne de la Reĝino! Do oni ne vidas kial ĝi devas ricevi ŝtatajn financadojn.
La detruado de la scioj en la itala, komencante de tiu scienca, konturiĝas kiel reala kaj konkreta vandalaĵo, faro de genocido de la mensoj, taŭga por sekurigi profitojn al Ŝtatoj kaj entreprenoj, faciligante iliajn enspezojn ankoraŭ pli ol la konkero de la itala tero aŭ la trudita ekspluatado de la italoj. Tial la punoj estos de la konfisko de la havaĵoj de uloj kaj organizoj ĝis la prizonpunoj kongruaj al la praktikitaj respondecoj, komencante de ministroj, direktantoj kaj funkciuloj de la Respubliko.
En la mondo, en Eŭropo ni bezonas tuj la federalan lingvon kaj tiu estas esperanto, ĉar ni volas ke la libereco de la mensoj kaj la radikoj de ĉiu eŭropano igos homojn Eŭropanoj, homoj apartenantaj al la Komuna Eŭropa Patrio.
Homoj, kiuj devenas el mil naciecoj kaj minoritatoj ĉiuj gravaj, por valorigi kaj ne por detrui, liberaj homoj ne sklavoj en la menso kaj kunlaboremuloj de aliaj konkerantaj kaj rabemaj Ŝtatoj.
Ni havas spacon por unika realaĵo kaj lojaleco, tiu de kaj al eŭropa popolo, solidara kun tiu de la mondo kaj ĝiaj diversecoj.

Lascia un commento