ERA Novaĵoj

La 1an de majo: manifestacio de atesto por la Beatigo de la Papo esperantista.

Manifestacio de atesto por la Beatigo de la Papo esperantista.

La 1an de majo ni esperas ĉeesti multnombre je la beatigo de Johano Paŭlo la 2a, por atesti lian atenton al la Lingvo Internacia kiel elemento de unuigo paciga kaj neperforta inter la popoloj.
Papo Woityla kapablis doni lingvan esencon, pere de sia apogo al esperanto, al vortoj kiel paco, dialogo, neperforto. Vortoj, kiujn la kristanoj povas kompreni danke al idealoj de toleremo kiuj, precipe ekde la pasinta jarcento, puŝis ilian religian komunumon al dialogo kun la aliaj.
La aktivado de la Papo por esperanto ne limiĝas al lingva novigo en konfesia kadro, sed ĝi havas signifon de paco kaj toleremo rilate al la kultura diverseco de ĉiuj popoloj.
Woityla estis la unua Papo kiu disdonis la benon ‘urbi et orbi’ esperante, en 1994, dum Pasko, efektiviĝante la aŭspicion kiun la Radikala Partio sendis al li en letero subskribita de Emma Bonino, Marco Pannella, Ottavio Lavaggi, Olivier Dupuis kaj, evidente, mi mem. Enigante tradicion, kiu ankoraŭ hodiaŭ daŭras sub la papregado de Benedikto la 16a”.

Ĉu vi ĉeestos? Bonvolu anonci vian ĉeeston ĉi sube.
__________________________________
Giorgio Pagano
Sekretario de “Esperanto” Radikala Asocio.

Lascia un commento

0:00
0:00