"Interredaktore"

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

576, 2-Set-97, 12:42, —–P, 1915, Pr.Bruxelles, BE, Bruxelles
—————————————————————
Subject: “Interredaktore” i^gis 1-jara

Message-Id: <­3.0.2.32.19970902114521.007cbc00@hella.stm.it>
Date: Tue, 02 Sep 1997 11:45:21 +0200
From: “red. Eventoj, (L. Szilvasi)” <­eventoj@hungary.net>
Subject: “Interredaktore” i^gis 1-jara

“Interredaktore” i^gis 1-jara

Esti informita…
—————–

Anta~u 1 jaro, en a~ugusto 1996 la redaktoroj de Eventoj lan^cis novan servon “Interredaktore”, kiu i^gis la kunlabora forumo de redaktoroj de E-gazetoj pere de interreto.

^C. 90 redaktoroj (plus UEA/TEJO-estraranoj) ricevas preska~u ^ciutage diversajn informojn, artikolojn a~u por aperigi ilin, a~u por simple “esti informita”. “Interredaktore” koncentri^gas al movadaj, organizaj informoj, sed ne traktas literatura^jojn. La dissendendan materialon oni sendas al centra adreso de Eventoj, kiu zorgas pri la aktualigo de reta datumbazo, kaj distribuas la artikolojn (simile al iu “Esperanta nova^jagentejo”). En la da~uro de la jaro estis dissendita 388 mesa^goj, kio signifas ke avera^ge en ^ciu labortago redaktoroj ricevis 1,5 mesa^gon. (Tamen en la realo la mesa^goj disiras ne ^ciutage, sed lau la ritmo de la alvenantaj materialoj).

“Interredaktore” tiel i^gis la plej ofta (preska~u ^ciutaga) informilo en la movado. ^Gi multe helpas al la ricevantoj ne nur redakti sian gazeton, sed havi superrigardon pri la aktualaj eventoj de la E-movado, kaj simple “esti informita”.

Anka~u vi povas utiligi la servon: se vi volas komuniki ion al E-redaktoroj, se vi havas interesan (movadrilatan) informon, artikolon, se vi volas iun informon distribui – sendu vian retmesa^gon al <­eventoj@hungary.net> kun la mencio, ke la mesa^go estas por "Interredaktore".


L=E1szl=F3 Szilv=E1si
red. de Eventoj

***********************************************************
Informoj pri la dusemajna internacia E-gazeto EVENTOJ:
http://www.hungary.net/esperanto/
***********************************************************

[addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00