+3906689791 scrivici@era.ong
Politica e lingue

Guardian

Guardian

From: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Date: Fri, 28 Jul 1995 10:38:11 +0100
Message-Id: <­9507280938.AA15654@nene.cl.cam.ac.uk>
To: rebato-l@netcom.com
Cc: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk
Subject: Guardian
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

Oni ^jus informis min:

> estas artikolo pri la UK en la cxi-taga guardian.

Temas supozeble pri "The Guardian" (brita tutlanda ^jurnalo, la plej
malfa^sisma el la ^cefaj ^ciutagaj ^jurnaloj, iam nomata anka^u
"Manchester Guardian") de 1995-07-27. Mi penos kontroli poste.

Edmundo

Lascia un commento

0:00
0:00