GHISDATIGITA RET-ADRESARO 21/05/95

II) GHISDATIGITA RET-ADRESARO (Internaciaj E-organizoj)

=== Internaciaj Esperanto-organizoj ===

– Akademio de Esperanto:
membro: Carlo MINNAJA (.it)
membro: Christer KISELMAN (.se)
membro: Humphrey TONKIN (.us)

– AIS (Akademio Internacia de la Sciencoj, Universitato de San Marino):
fakarestro pri "formalaj matematikaj sciencoj", OProf: Christer KISELMAN (.se)
senatano kaj vicdekano sekcio 5 (natursc.), OProf: Hans Michael MAITZEN (.at)
senatano kaj vicdekano sekcio 3, OProf: Carlo MINNAJA (.it)
dekano, sekcio 3, OProf: Horst S. HOLDGR"UN (.de)
senatano, OProf: Dieter QUEDNAU (.de)
vicdekano (kibernetika sekcio), AProf: Reinhard F"OSSMEIER (.de)
docento, ADoc: Heinrich J. DINGELDEIN (.de)
docento, ASci: G"unther LOBIN (.de)
adjunkto, ASci: Martin WEICHERT (.se)
ASAIS (Asocio Subtena de AIS): Irina GONCXAROVA (.su)
sekretario de la Subtena Sektoro: Dario BESSEGHINI (.it)
membro: Derk EDERVEEN (.nl)

– Akademio Comenius (Internacia Scienca Akademio Comenius):
gxenerala sekretario: Christer KISELMAN (.se)

– ATEO (Ateista Tutmonda Esperanto-Asocio):
prezidanto: Ralph DUMAIN (.us)

– BEL (Bahaa Esperanto Ligo):
prezidanto: Heinz Dieter MAAS (.de)

– BEMI (Bicikla Esperanto-Movado Internacia):
redaktoro kaj kontaktulo: Jens S. LARSEN (.dk)

– CED (Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la monda lingvo-problemo):
direktoro: Humphrey TONKIN (.us)
estrarano: Mark FETTES (.ca)

– Dia Regno (gazeto):
peranto: Philippe COUSSON (.fr)

– EEF (Esperanto-Euxropa Forumo):
redaktoro de "Euxropa Esperantisto": Edmund GRIMLEY EVANS (.uk)

– EEU (Euxropa Esperanto-Unio):
prezidanto: Geoffrey GREATREX (.uk)

– ERA ("Esperanto" Radikala Asocio):
estrarano: Guido GENTILE (.it)

– ESF (Esperantic Studies Foundation):
vicprezidanto: David K. JORDAN (.us)
vicprezidanto, kasisto: Jonathan POOL (.us) sekretario: E. James LIEBERMAN (.us)

– Eventoj (internacia revuo):
peranto: HIDEG Sandor (.hu)

– IAEM (Internacia Asocio de Esperantistaj Matematikistoj):
prezidanto: Horst S. HOLDGR"UN (.de)
redaktoro: Christer KISELMAN (.se)

– IEI (Internacia Esperanto-Instituto):
peranto: Gerard van der HORST (.nl)

– IKUE (Internacia Katolika Unuigxo Esperantista):
gazeto "Espero Katolika: Carlo SARANDREA (.it)

– ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj):
prezidanto: Duncan CHARTERS (.us)

– INOE (Internacia Naturista Organizo Esperantista):
peranto: Michael BROWN (.uk)

– ISAE (Internacia Scienca Asocio Esperantista):
vicprezidanto: Christer KISELMAN (.se)

– KES (Kvakera Esperantista Societo):
kanada reprezentanto: Paul HOPKINS (.ca)

– KompRo (Komputila Rondo):
cxefa adreso: Juergen WULFF (.de)

– Koncize (bulteno de kelkaj Euxropaj Esperantistaj junularaj asocioj):
cxefredaktoro kaj nederlandaj pagxoj: Klaas DIJKSTRA (.nl)
flandraj pagxoj: Yves NEVELSTEEN (.be)
germanaj pagxoj: Ulrich G"ORTZ (.de)

– Language Problems & Language Planning (gazeto):
redaktoro: Humphrey TONKIN (.us)

– LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj):
peranto: Oleg SHEVKUN (.us)

– LSG (Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj):
peranto: Charles E. GALVIN (.us)

– MONATO (informmagazino):
rubrikoj "politiko" kaj "moderna vivo": Paul GUBBINS (.uk)
rubriko "la monda vilagxo": Mark FETTES (.ca)
rubrikoj "scienco" kaj "arto": Krys UNGAR (.uk)
rubriko "turismo": Alexander MIKISHEV (.il)
rubriko "kuirado": Iza SANTIAGO (.nl)
rubriko "lingvoj": YAMASAKI Seik^o (.jp)
aliaj rubrikoj kaj eldonejo: Paul PEERAERTS (.be)

– Monda Kunagado por Eduko, Scienco kaj Kulturo:
konsilanto: Mark FETTES (.ca) redaktoro de la gazeto "Monda Forumo": Mark FETTES (.ca)

– Monda Turismo:
landa reprezentanto por Uralo kaj Siberio: Halina GORECKA (.su)

– OSIEK (Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj):
kasisto: Eric LAUBACHER (.fr)
loka organizanto de IEK-95, 15/21-07-95, Varsovio: Maciej WNUK (.pl)

– SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda):
sekretario de la Pacista Frakcio: Wim KOOLHOVEN (.nl)
peranto en Novjorko: Vincent JENNINGS (.us)
peranto en Kanado: Jurgen KUHL (.ca)

– SEL (Skolta Esperanto-Ligo):
redaktoro de "La Skolta Mondo": Anna RITAM"AKI (.fi)
peranto: Jaroslaw A. FOTYGA (.pl)
peranto: Samuel GAILLARD (.fr)

– TEJXA (Tutmonda Esperantista Jxurnalista Asocio):
vicprezidanto: Aleksander KORJXENKOV (.su)
administrado: Paul PEERAERTS (.be)

– TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo):
prezidanto: Saskia IDZERDA (.nl)
vicprezidanto, financoj: Danny ten HAAF (.nl)
vicprezidanto, eksteraj rilatoj: Edlyn TESKE (.de)
estrarano pri informado: Thomas PUSCH (.de)
estrarano pri kongresoj: Jelena LEBEDEVA (.su)
komisiito pri eksteraj rilatoj: Anna RITAM"AKI (.fi)
komisiito pri varbado: Ulrich G"ORTZ (.de)
C-komitatano, delegito por la Junulara Forumo: Nikola MARKARIAN (.uk)
C-komitatano: Andrej ANANJIN (.su)
komitatano: Geoffrey GREATREX (.uk)
patrono: Dario BESSEGHINI (.it)

– TT (TEJO Tutmonde!):
redaktoro, adreso por alsendo de kontribuoj: Kalle KNIIVIL"A (.fi)
satelita redaktoro pri Euxropo: Antonio MARTINS (.pt)

Lascia un commento

0:00
0:00