FUNDAPAX LETTERE

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

FUNDAPAX LETTERE

S.ro MARIUS JACQUES DONY

3 bis Rue jean JaurŠs

F-42150 La Ricamarie

FRANCE

Al ERA

26/7/94

Mi bone recevis vian leteron kun la listo de lernejoj kontaktitaj de vi.

Unu lernejo estas proksime de nia esperanto klubo, mi kontaktos ghin.

Mi helpos per mia kunlabor vieteco chiujn gekolegojn, kiuj deziras uzi esperanton por lernejoj.

Sed mi ne povas proponi la tutan projekton Fundapax, kiun mi aprobos, char mi ne estas specialisto en telematiko.

Mi informos vin pri la sukcezoj atingitaj .

Chu vi faris metodon?Kiu estos via libro por infano?Kaj la guidlibro por la instruistoj? Kiam ghi aperos?

Amikajn salutojn el Francio.

M. J. DONY

MAOUDOMBAYE MOMKAMDODE

Namg-nodji Miantenem

Tchad

A monsieur le directeur

de Esperanto Radikala Asocio

Monsieur,

nous, enseignants de l’ecole de Abourdah,avons l’honneur de vous informer que c’est avec un grand retard, que nous avons accus‚ reception de votre courrier.Nous aimerions bien nous inscrire … votre cours de l’ERA, mais les difficult‚s ont fait que on n’est pas entr‚ … temps en possession de votre courrier.Ces difficult‚s sont d’abord les rues de communication qui sont inaccessibles pendant la saison des pluies (puisque nous sommes … 300 km de N’djamena , l… o— il n’y a aucune structure postale),les grŠves perpetuelles perturbent l’administration.

Alors, puisque vous parliez de souhait des enseignants, nous (mon collŠgue et moi) voudrions bien apprendre cette langue. Est-ce qu’il n’est pas possible de trouver d’autre solution? Puisque maintenant,nous croyons que les inscritions sont dej… ferm‚‚s.

En comptant sur votre bonne compr‚hension, nous esp‚rons avoir une bonne suite au prochain courrier.

Nos meilleurs salutations … toute l’‚quipe de l’ERA.

=====================

RAYMOND BRISEBOIS

P.O.Box1930, Deep River,ON

CANADA KOj 1PO 613-584-1309

Raymond Brisebois @

canrem. com

ae110 freenet.carleton.ca

1994 07 19

Esperanto Radikala Asocio

Via di Torre Argentina 76

IT-00186 Roma-ITALIA

Estimata semideano,

danko por via lasta letero kiun mi ricevis fin-junia.

Unue, misciigu vin pri mia ghusta adreso poshta: p.o. box 1930 (UNU,na—,tri,nulo).Sekve,chu vi povas informi min pri iu funkcianta e poshta adreso por ERA (krom la shajne fiasknta adreso menciita sur pagho 83 en la maja ESPERANTO? Korespondi neformale per la elektronika reto estas tiom malpli kosta ol faksi kaj ol telefoni kaj tiom pli rapida ol per la tradicia poshto.

Kvamkvam mi shatis la dokumenton senditan al mi (la texton de la FUNDAPAX-projekto, france kaj angle),mankas ankora— kelke da detaloj pri la reala starigo de la projekto.

(Flanke chu FUNDAPAX KAJ LINGUAPAX, menciita en la dua noto de la Ghenerala Direktoro postskribe je la ital-devena amendo al la rezolucio akceptita pasint novembre en Parizo che UNESCO, estas la SAMA afero? )

Pri paragrafo III:kio estas la nomo de la GOPHER- a dokumentaro (directory a— dossier) el kiu oni povas akiri informo kaj ghisdatigitajn raportojn pri FUNDAPAX?.

Pri paragrafo IV:chu la Raporto (Opuscule)de la Studo-Komisiono jam publikighis kaj haveblas?

Pri paragrafo V: chu la INTERNET-aj FUNDAPAX-projektaj adresoj jam estas elektitaj kaj akireblaj?

Pri paragrafo VIII: chu la tekstoj pretas kaj haveblas? je kiom kosto por loka Eduka Konsilantaro ka— lernejo/klaso?

Se lokaj lernejoj ne jam estas asociitaj al UNESCO. kiam estos la limdato por asociigi lernejon, kaj havigi la lernilojon (FUNDAPAX-ajn studmaterialojn, informon pri INTERNET a ktp) por ke iu klaso povu partopreni en la projekto?

Anta—dankante vin pro via informhelpo, mi estas via sincera semideano.

R. Brisebois

========================

C.P. NICOLAU CALAFAT

C/ Ametllers,a/n

07170 Valldemossa

Valldemossa,15 julio 1994

S.ro Giorgio Pagano

Kara semideano,

ni ricevis plezure vian inviton por partopreni en la FUNDAPAX-Projekton.

Nia lernejo estas alighita al la UNESCO ekde du jaroj anta—e.Ni estas du instuistinoj kiuj apartenas al la Esperanta Grupo, el Majorko.

Nun ni vidas la okazon por enigi la Esperantan lingvon en nia lernejo (kun via helpo). Nia lernejo estas tre malgranda. Ghi enhavas pli a— malpli 80 gelernantojn /4-13 jaroj) kaj 5 instruistinojn.

Dum la venonta kurso ni proponos fari Esperantajn klasojn post la oficiala lernhoraro. Samtempe ni disvastigos la projekton al la aliaj instruistinoj kun la deziroj ke ili interesighos pri ghi, kaj estontece ni povos fari Esperantajn klasojn dum la oficiala lernhoraro (se la a—toritatoj permesastion).

Pro tiu plachus al ni ke vi sendu nin pli da informon pri la projekto kaj la tekstojn de la Sno. E. Vilisics

Amike viaj.

Elisabet Abey… Barbara Suau

==============================

COMPLEXE SCOLAIRE

D I E M A

CLUB ET ECOLE ASSOCIEE UNESCO

ENSEIGNEMENT MATERNEL, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

B.P. 165 KINSHASA 20 7N’DJILI

OBJET.adh‚esion et partecipation au projet FUNDAPAX par le complexe scolaire DIEMA.

Esperanto Radikala Asocio

Via di Torre Argentina 76

00186 Roma

Messieurs,

le complexe scolaire Diema,Club et ‚cole associ‚‚ UNESCO a l’honneur de vous envoyer ci-jointe sa demande d’ adh‚sion et partecipation au projet FUNDAPAX pour l’ann‚‚ scolaire 94/95.

En cons‚quence , le complexe scolaire DIEMA envoie en mission Mr MABONDO MILAMBO, un de ses enseignants auprŠs de vos services pour s’impregner sur place de cet enseignement … caractŠre int‚rnational "Esperanto".

Nos meilleures salutations.

President du Club et Fondateur

de l’Ecole associ‚‚ UNESCO

DIEMA-BAKETE.

=============================

cha 2052

ECOLE DE DJARMAYA

M.ABEL TAMIRA

B,P, 437 NJDAMENA -TCHAD

Djarmaya, LE 6 aOUT1994

C’est avec un grand plaisir que nous sommes rentr‚s en possession de votre courrier, mais seulememt avec beaucoup de r‚tard puisque envoyŠ DEPUIS LE 21/6/1994 C’est seulement le 3/8/94 que nous sommes entr‚s en possession.Et pour lutter contre ce retard,sans plu tarder nous nous sommes retrouv‚s avec les collegues pour repondre … votre courrier. Sachez que ce retard est ind‚pendant de notre volont‚.

Dans l’attente d’une suite favorable … notre adh‚sion au projet FUNDAPAX

Recevez notre meilleures salutations.

Abel Tamira

============================

ERNACIA LIGO DE ESPERANTISTAJ INSTRUISTOJ

Stefan Mc Gill

F…c…n k”z 9/2

HU 2030 Erd

Hungario

2 DEC 1994

Al ERA(Romo), s-rino FORMAGGIO(Chiavari)

Karaj,

Dum vizito al familio Noireau en Brian‡on, mi povis vidi mallonge la novan lernolibron por la 8-jaruloj en la FUNDAPAX-projekto. Ghi estas multrilate tre salutindda, kun ege fajna dispartigo de la matedrialo , kaj surbase de didaktika skemo unike elpensita por tiuaghaj lernantoj. Mi rapide surloke skizis la la—paghan sinsekvon. Mi volonte recenzos ghin en INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO kaj (por lernanto) en JUNA AMIKO, prezentante tie unu/du el ghiaj desegnaghoj. Ghi nepre meritas pli vastan publikon, mi esperas, ke ghi estos je ghenerala dispono, anka— por ne Fundapaks-uloj.

En ILEI ni havis la celon aperigi ion modernecan, nur cel-lingvan por chiu chefa agh-grupo.Ni havas TENDARAJ TAGOJ por 10-14, Kunvojaghu por 15-115, kaj la necesa kompletigo estas lernilo por 5/9.. Via libro perfekte kovras tiun ghisnunan truon kaj liberighas nin de la devo produkti ion. En tiu senco mi volas enIPR prezenti ghin kune kun Kunvojaghu de Gubbins.

Al la oficejo de ERA mi sendis anka— kelkaj monatoj specimenojn de la serio Tendaraj Tagoj, kaj Juna amiko, kun propono pri livero je tre avantaghaj prezoj al la Fundapaksaj grupoj. Mi ankora— atendas ricevi respondon al miaj proponoj.

Mi jhus aldonis vin amba— al la ekspedo-listo de Juna amiko, ekde nun vi ricevos ghin regule.La kvasra numero 1994 nun sidas en presejo.

Do, mi nun petas, unuavice al ERA en Romo, bonvolu sendi al mi specimenan eksempleron de la lernolibro,unue recenzo-cele, due intershanghe kontrau la serio Tendaraj tagoj jam sendita, kaj regula ricevado de Juna amiko. B.v. aldoni la folion pri prezoj kaj mendebloj: Kion faru hungaroj dezirantaj ghin akiri?- mi vidis ke vi fiksis prezojn konforme al pagebloj, kio estas ege gratulinde, ILEI provas iugrade simile fari.

Volonte ni ricevos viajn chefojn informilojn pri la Fundapaks-projekto kaj viaj aliaj edukaj agadoj. Ni donus pli da spaco en IPR al tio, se ni ricevus redaktitajn tekstojn. Mi supozas, ke ERA ricevas jam iumaniere IPR Se ne b.v. averti kaj mi aranghos tion.

Esperante ke ERA konsentos disponigi al ni la lernolibron, kaj respondos mian pli fruan leteron, kun koraj jarfinaj salutoj.

Stefan Mc Gill

Komisiito pri eldona agado.

============================

ALTALANOS ISKOLA

2649, DEFTAR

If—s…g u.2.

Karaj s-anoj,

nun mi sendas la alighilon al via Fundapax. Sed vi ghin sendis al mi tro malfrue por scipovi glate komenci la studjaron. Nun mi estas en stato de totala maltranlevilo pro la sorgo, chu lernolibron vi sendos al ni a— ne.

Cetere, al la partopreno mi ne insistas.Por mi gravas nur, ke la afero de Fundapax mem iru glate. Se pro io mian partoprenon vi trovos negrava, bv. tion tuj sciigi al ni, por ke ni scipovu mendi niajn lernolibrojn el Budapesto.

Mi ghojas, ke en nia "ujo", kiun mi nomus plej volonte ne "E-ujho", sed"kriplulujo", io almena— jam dazas.Mi deziras ke vin sekvu persisto.

Chu lernolibrojn vi do sendos? Chu kostos kiom?

S-ane via

Janos Pehk

===============================

CARLO BOURLOT

Strada Castello di Mirafiori 125

10135 Torino-Italia

Torino 30 settembre 1994

Spett. ERA

Via di Torre Argentina 76

00186 Roma

Desidero aderire al progetto Fundapax con la mia classe (III A,19 alunni)

Scuola elementare statale "G. Salvemini"

Via Negarville 30/6

10135 Torino

=================================

CODJO JEAN

B.P.03-3589

COTONOU 03

R. BENIN (AFRIQUE-OUEST)

Cotonou, la 16.an de januaro 1995

Saluton!

vian adreson vi ricevin de Atilio Rojas en Ganao, kie mi cheestis la Trian Afrikan Kongreso de Esperanto.

Mi estas studento che mia nacia universitato, sed dufoje semajne instruas angle kaj germane en iu mezgrada lernejo senpage.Fakte midirektas min al vi, char ege al mi interesas instrui anka— esperanton en lernejoj. kiujn la— Atilio la "Projekto Fundapax" min povus indiki: Alivorte mi volontes instruas la lingvon, se vi bonvolus mim informi pri tiaj lernejoj(rilate al UNESCO), en kiuj

tia instruado estua akceptida (en mia lando). Alislanke mi bezonus la libron "Ludu kun vi" kiel instruadmaterialon: Informu min pri ghia prezo.

Mi esperas ke vi certe informos tiajn lernejojn, kiuj en mia lando trovighas, pri mia propono.

Atendante afablajn kaj korajn respondojn mi denove vin samideane salutas.

Codjo Jean

UNIVERSALA KULTURA SERVO

Logement n.387

Cit‚ Analamahitsi

MG 101 Antananarivo

REPUBLIKO DE MALGASIO

15.12.1994

Tre estimataj sinjoroj,

al via lasta letero mijam respondis.Ricevinte neniun reagon viaflanke jen mi scribas tiun chi al vi por (chi foje).

1 – informi vin, ke circulerojn USK dissendis al multaj lernejoj kaj instuistoj por informi kaj instigi ilin alighi alFUNDAPAX projekto. mi esperas ke tre balda— mi ricevos sinanoncoj.Vastskale mi devas diskonigi la projekton, bedaurinde en Malagasio la kriza situacio ekonomie malebligas tion fari por la financa rimedmanco..

2 – peti al vi franclingvan traducon de la tri UNESCO-Rezuliciojn,kiujn ni intence fotokopios kaj dissendos al chiuj lernejoj (se rimedo permesus kompreneble!).

3 – demandi al vi, kiel REA anta—vidas la kontriuadon en la subtenado de USK por igi evidentan la rezulton.

4 -peti al vi broshurojn a— similajhojn donante pliajn informojn pri la projekto, la inter ni efikan kunlaboradon.

Mi notigas al vi, ke USK en la kadro de la decido de ESPERANTO MALAGASIO ocupighas esence pri formado de estontaj Esperantoj-instruistoj tra Malagasio.

Ghis via…! Mi elkore dankas kaj sincere salutas vin.

Eugene Raveloson

=================================

RAFAEL ANTONIO MEJIA OSPINA

A.A.6990 CALI ( V)

COLOMBIA

Chi tiu mendo estas la dua kiu mi sendas al vi, sed ankora— mi ricevis nenian respondon, kvankam mi adresis al vi letere kaj per elektronika poshto mesaghojn.

La unua mendo mi faris ekde septembro por dek du librojn "Ludu kun ni" kaj mi rajtigis vin elspezi ghian koston (same kiel nun) pere de mia kreditkarto.

Mi anka— demandis vin? Chu eblus pagi per internaciaj respondkuponoj tiuj libroj kaj kiom kostas chiu lau tiu paghmaniero.

Dankon.

Prof. Rafael A. Meja O.

==============================

ASSOCIA€AO PERNAMBUCANA DE ESPERANTO

Rua Siqueira Campos 279; 9ø andar sala 905

Caixa postal 1139-CEP50001-

RECIFE-PERNAMBUCO-BRAZIL

Recife,la 9.an de Dez. 1994

Karaj amikoj de

RADIKALA ASOCIO EN ROMA

Sciante pri la projekto "FUNDAPAX" porinterligi Esperanta lernajhojn en diversaj landoj per komputilo, ni interesighas pri la lernolibron "Ludu kun ni" .

Tiamanuiere ni petas viv sendi koston de tiu lernolibro, kiu nun ni ghin mendas vin.

Nia partopreno en tiu movado tro valoras.

Kore, ni dankas vin

Hamilton Nery

============================================

UNIVERSALA KULTURA SERVO

Logement n. 387

Cit‚ Analamahitsy

MG101 Antenanarivo

Republiko de Malagasio

31-10-1994

Estimataj semideanoj,

danke mi ricevatestas vian leteron de 14-10-1994,kiu atingas min chi-tage.

Kiel jam sciigite al vi, la tasko deUSK estas formi Esperanto-instruistojn el profesiuloj (pedagogoj). Niaj celoj ja kongruas.Mi kontaktos lernejojn,kiuj pretas partopreni. Samtempe mi informighos che la Nacia Malagasa UNESKO-Komisiono chu ekzistas asociitaj lernejoj.

Estus oportune kaj shparigas tempon al mi, se mi povus sendi al mi pretan tekston en la franca concerne la programon mem.

Sincerajn salutojn.

EugŠne Raveloson

=====================================

LILLEBO

LERBERG

N-33oo Hokksund

1994-IX-3

FUNDAPAX

Mi referencas al telefona interparolo hodia— pri konferenco pri pedagogio kaj instrusistemoj en bazaj lernejoj okazonta e Kansas (USA), en la venonta printempo.La norvega psikologo Eva Nordland (Bjerk†sen 19,N-1300 Sandvika, tel.67548482) estas membro de la estraro de tiu konferenco kaj ech invitindo al ghi.

Shi ne mem parolas Esperanton, sed interesighis pri la projekto FUNDAPAX, kaj deziras presenti ghin en tiu konferenco, Shi petis de norvega ILEI informojn.

Shi deziras ekhavichiujn ghisnunajn informojn kiel la projekto progresas, chu okasas internacia komunikado kaj kiaj estas la pedagogia kaj didaktika sistemoj.Shi bezonas ekzemplerojn de la lernolibro por la infanojn kaj la instrulibro por la instruisto.

Prezo kaj sendokostaj pagos norvega ILEI.

Saluton,

Odd Tangerud

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Estimataj semideanoj,

anta— kalkaj tagoj mi sendis leteron al vi kun mia propono instrui Esperanton. Char la tempo estas mallonga, mi sendas al vi fakson el la redakcio de eventoj.

Mi estas ceeh-instruisto, rajtigita de IEI dum la 24a ILEI- konferenco, en Hanabanilla/Kubo, kaj mi havas libertempon ghis augusto 1996:

Tiun tempon mi deziras eluzi por la diskonigo de esperanto chu kiel E-instruisto, chu kiel kunlaboranto en iu E-asocio, Tamen, mi bezonas monon por subteni min kaj mian edzinon kaj lokon pro loghi.

La 18an de novembro niaj vizoj perdas la validecon. Eble ni povos plilongigi ilin por kelkaj tagoj. Ni klopodos fari tion,Se ni ne atingos sukceson, ni iros al Pruselo kaj de tie ni sekvos nian vojon.

Mi pretas gridi E-kursojn ie ajn.Do se vi ankora— bezonas instruiston, mi petas al vi, bonvolu sendi fakson al ni. Sube estas la faksnumero.

Nun iom pri ni: Aristophio Andrade AlvesFilho , brezilano. 35-jara, instruisco pri biologio, kemio kaj esperanto. La lingvon mi eklernis en la jaro 1981, che brazila Universitato. Ekde 1984 mi ghin instruas en kelkaj urboj de mia lando: En 1990 mi farighix cseh-instruixto. Delegito kaj FD-Ekologio en la urbo Maceio, mi havis oportunon partopreni plurajn E-aranghojn kaj mi vigle partoprenas la movadon. Al Hungario mi venis por instrui al 6-jaraj infanoj en Talento-Lernejo, sed pro financaj problemoj en la lernojo, mi ne plu instruas tie.

Elkorajn salutojn.

Sincere kaj frate.

Aristophio Andrade Alves Filho

==============================

ANGELCA LEONOR PINA

RUA ALMEIDA GARRETT,41 ø9 E

2600 VILA FRANCA DE XIRA

PORTUGAL

94.10.25

ERA

Monsieur

Giorgio Pagano

Je suis coordinatrice du "Clube Unesco" de l’Ecole Associ‚‚ Unesco -Escola Ppeparat•ria de Vila Franca de Xira- Portugal.

Dans cette qualit‚ on m’a rendu, Juin p.p.,votre invitation pour parteciper au projrt FUNDAPAX.

On a donn‚ connaissance du projet … tous les professeurs et ap‚s, nous vous avons envoy‚ la demande d’ adh‚sion remplie seulement au point "Einsegnants qui souhaitent se former et apprendre la langue international Esperanto".

En septembre nous avons re‡u le livre de texte "Ludu kun ni"

et d’autres documentations, desquelles nous vous remercions bien.

Vous me demandez le nom et le nombre d’enfants de chaque classe partecipate.

Bon, il n’y a pas de classes d’‚lŠves mais seulement quelques professeurs int‚r‚ss‚s au projet FUNDAPAX.

C’est ainsi que j’ai contact‚ l’ "Associa‡ao Portuguesa de Esperanto" … Lisbonne pour notre einsegnement.

MalgrŠ tout, les professeurs inter‚ss‚s ont pris ls resolution de ne pas continuer qu’au moment o— le MinistŠre de l’Education de Portugal reconnaisse la formation des professeurs et le projet FUNDAPAX, lui-mˆme,

Dans ce moment, notre ‚cole a envoy‚ … l’ "Instituto de Inova‡ao Educacional"- un d‚partement du M. de l’Education promoteur de projets d’inovation ‚ducationnelle et … la Comission Nationale de l’ UNESCO au Portugal, le compte rendu (le possible) sur le projet FUNDAPAX.

En effet, nous avons besoin d’en savoir un peu plus.

Ainsi, nous vous prions de repondre aux questions suivantes:

– Le projt FUNDAPAX est-il un projet national, communautaire ou transnational?

– A quelles entit‚s, au Portugal, avez-vous transmise la connaissance du projet?

– Le COMITE’ MONDIALE de PATRONAGE du projet FUNDAPAX est-il constitu‚?

– Si oui, quelles sont les personnes qui constituent et o— est-il sedi‚?

– Quelles sont les aides financiŠres, politique et gouvrenamentales sur qui compte le projet?

– Et … niveau int‚rnational?

– Au Portugal, connaissez-vous quelqu’un qui puisse aider le projet?

J’ai remarqu‚ que votre correspondance nous est envoy‚e par on. Emma Bonino, deputato segretario della presidenza della Camera dei deputati.

Ainsi, je vous demande s’il y a eu quelques communications au sujet du projet FUNDAPAX pour nottre ASSEMBLEIA da REP—BLICA (Camera dei deputati) … Lisbonne?

J’ai re‡u un lettre de Taskento,UZBEKISTANO, CIS que je vous envoie pour que vous pouviez lui donner la destination correcte.un classe d’‚l…ves parlants d’Esperanto.

Nos meilleurs salutation.

ANGELICA LEONOR PINA

===================

MIHAI TRIFOI

RO-4038 BIXAD B1. 1/3

Jud COVASNA

ROMANIA

Tre estimataj semideanoj,

anta— kelkaj tagojmi ricevis bonorde vian sendajhon el la 14.a de oktobro 1994. Dankon!

Jam mi trasfudis la materialojn kaj ghoje mi konstatas ke ili estas sufiche facilaj. Do, mi decidis komencituj (sekvontsemajne) kaj dum la lernojaro mi regajnos la anta—ajn perditajn studhorojn el septembro kaj oktobro, tiel ke je la fino de lernojaro mi povus plenumi sukcese miajn taskojn rilate al la projeto.

En la sekvonta letero mi sendos al vi detalojn pri la planado de mia laboro kaj liston kun la nomoj de la lernantoj kiuj partoprenos la projekton FUNDAPAX.

Rilate al via iniciato, mi povas diri ke ghi estas ege bonvene. Chiam mi revis pri tio kaj nun ghojas ke finfine iujel la mondo sukcesis praktikigi la noblan ideon. Ech mi estas konvinkita ke la FUNDAPAX-projekto plene sukcesos. Per miaj fortoj kaj eblocoj, elkore mi helpos vin, char fakte mihelpas la infanoj pensante la estontecon.

La lernolibro "Ludu kun mi" estas simla, alloga, sei bone pensita faj farita, tiel ke ghi taughas por infanoj (mi kompletigos la konojn de miaj gelernantoj anka— per aliaj kelkaj materialoj). Sincerain gratuloj al la a—torino,s.ino Magistrino Elisabetta Vilisics Formaggio!

Sinjoron profesoron Helmar Frank mi recontis persone kaj parolis kun li sur la bordo de la Nigra Maro, okaze de UK el Varna (Bulgario), poste li sendis al mi sian libron pri Esperanto por komputiloj, kiun mi sendis al la Rumana Esperanto Asocio, do mi certas ke ekzistas implikitaj en la projekto multaj kompetentaj saghuloj, tiel ke la ago povas esti alte tak sita.

Jes, mi havos malfacilaghojn! Unue, estas sufiche malfacile fari mian laboron, en la senco ke ech se mi laboros efektive(instruos) 4 horojn semajne al tiuj 2 klasos kaj aliaj 2-3 horos mi preparos la lecionojn, neniu pagos min, char Esperanto ne estas lingva planita en la programo por studo en mia instruosistemo. Tamen mi faros la laboron senpage, char la eksperimento shajnas al mi tro gravas por rezigni..

Alia problemo estus ke, balda—rinde, che ni mankas la e-poshto, la komputilo, la moderna telefono a— fakso ktp, do por interkomunikado restas nur simpla poshto.Mia telefonnumero estas 172-Bixad, sed eble devus peti post la prefikso de la Rumanio, la prefikso de la distrikto Covasna (67) kaj post la numeron de informaj servoj (370515) de kie oni povos peti:172 Bixad.Do sufiche komplika, ne?

Che lernejo oni similas la afero.Mi sincere petas pardonon pro tio.

Aliorde, la infanoj estas sufiche malrichaj, por tio ni ne povas mendi por chiuj libroj, eble nur unu por du infanoj. Mi provos kolekti la monon, transformi ilin en valuto kaj sendi iamaniere.

Ech kun la skribpapero kaj kun la multobligado de la instumaterialoj, sed spite al chiuj malhelpoj mi esperas sukcesi.

La direktoro de nia lernejo(chare mi estas nur helpdirektoro)kaj la kolegaro atendas kaj subtenoas min, ech kelkaj gekolegoj dezirus lerni Esperanton.Morga— mi tratos la aferon anka— kun chefa inspektoro kaj sekvontsemajne mi kontaktos jhurnaliston. En la sekva sunveno de instruistoj 8pri rumana lingvo) mi parolos pri tiu chi projekto, eble anka— aliaj gekolegoj deziros estontece lerni kaj instrui Esperanton. Same mi skribos al ERA, por informi miajn gesamideanojn pri la eksperimento.

Pardonu min, kio signifas Lernejoj Asociitaj al UNESCO? Chu nur la lernejoj kiuj partoprenos la FUNDAPAX-projekton ? Memkompreneble ke anka— nia lernejo deziras estis sur la listo. Chu oni bezonas specialan skribpeton?

Nia lernejo dezirus ghemelighi kun la aliajn kaj mi pensos pri tio; chu vi havas apartan konsilon por mi tiurilate?

Estus ankora— multaj demandoj, sed por komenco sufiche! Atendante respondon kaj novajhojn de vi, anka— mi pretigos aliajn.

Ankora— foje mi petas pardonon pro niaj modestaj eblecoj por interkomunikado kaj ech por chiutaga laboro kaj vivo. Plachus al mi kredi tamen ke niaj pensoj, niaj sentoj kaj niaj bondeziroj estas " modernaj"…

Esperante ke nia kunlaboro donos bonajn fruktojn,, elkore mi salutas vin chiujn!

Plenan sukceson al via nobla ago!

Altestime,

Prof. Mihai Trifoi

=================================

INES UTE FRANK

TITISEESTR.34

D-78628 Rottweil

Lascia un commento

0:00
0:00