+3906689791 scrivici@era.ong
Politica e lingue

EVENTOJ

378, 28-Nov-96, 19:28, —–P, 7099, G.Gentile, IT, Treviso—————————————————————EVENTOJMi ricevis la jenan interesan proponon.Mi ekabonas la retposxtan version de la gazeto "Eventoj", kaj vi ?      >>Guido3, 23-Nov-96, 10:00, eventoj@hungary.net, G.Gentile, , 6939,———————————————————–From eventoj@hungary.net Sat Nov 23 09:58:41 1996Received: from dino.hungary.net (www.hungary.net [195.184.0.5]) by agora.stm.it (8.7.5/8.6.6) with ESMTP id JAA07208; Sat, 23 Nov 1996 09:58:32 GMTReceived: from dial32.bp.hungary.net (dial32.bp.hungary.net [195.184.0.162]) by dino.hungary.net (8.7.4/8. with SMTP id JAA09967; Sat, 23 Nov 1996 09:34:10 +0100Date: Sat, 23 Nov 1996 09:34:10 +0100Message-Id: X-Sender: eventoj@hungary.netX-Mailer: Windows Eudora Light Version 1.5.2Mime-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"To: Esperanto From: "red. Eventoj, LINGVO-STUDIO" Subject: Nova projekto: retpo^sta versio de EventojEstimata,mi volas informi Vin, ke ekde nun la gazeto Eventoj aperas ne nur en  papera, sed anka~u en elektronika (retpo^sta) versio!Eventoj aperas dusemajne, ^gi estas internacia, sendependa, movada gazeto.Tiu projekto estas la unua en Esperantujo, sed ni esperas ke ni sukcesos utiligi la modernan teknikon en la intereso de nia EVENTOJ
Mi ricevis la jenan interesan proponon.
Mi ekabonas la retposxtan version de la gazeto "Eventoj", kaj vi ?

>>Guido<­<­

3, 23-Nov-96, 10:00, eventoj@hungary.net, G.Gentile, , 6939,
———————————————————–
From eventoj@hungary.net Sat Nov 23 09:58:41 1996
Received: from dino.hungary.net (www.hungary.net [195.184.0.5]) by agora.stm.it (8.7.5/8.6.6) with ESMTP id JAA07208; Sat, 23 Nov 1996 09:58:32 GMT
Received: from dial32.bp.hungary.net (dial32.bp.hungary.net [195.184.0.162]) by dino.hungary.net (8.7.4/8. with SMTP id JAA09967; Sat, 23 Nov 1996 09:34:10 +0100
Date: Sat, 23 Nov 1996 09:34:10 +0100
Message-Id: <­199611230834.JAA09967@dino.hungary.net>
X-Sender: eventoj@hungary.net
X-Mailer: Windows Eudora Light Version 1.5.2
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
To: Esperanto <­e-domo@hungary.net>
From: "red. Eventoj, LINGVO-STUDIO" <­eventoj@hungary.net>
Subject: Nova projekto: retpo^sta versio de Eventoj

Estimata,

mi volas informi Vin, ke ekde nun la gazeto Eventoj aperas ne nur en papera, sed anka~u en elektronika (retpo^sta) versio!

Eventoj aperas dusemajne, ^gi estas internacia, sendependa, movada gazeto.

Tiu projekto estas la unua en Esperantujo, sed ni esperas ke ni sukcesos utiligi la modernan teknikon en la intereso de nia movado.

Avanta^goj de de la retpo^sta versio:
——————————–

– Vi ^sparas ^c. 50 %-ojn (!!!!) de la aerpo^sta baza abonkotizo!
(Abono al la retpo^sta versio kostas nur 40 guldenojn por 12 monatoj)

– Vi ricevos la gazeton ^c. semajnon pli frue ol la tradiciaj abonantoj, ja ni sendas ^gin tuj post la preti^go (kiam ni donas la paperan version nur al la presejo)!

– Per komputilo vi povas rapide kaj facile reser^ci informojn pri iu aperinta afero anka~u en la malnovaj numeroj!
* * *

Senpagan provnumeron de la retpo^sta versio vi povas preni el nia FTP-ejo:
ftp.hungary.net/pub/esperanto/eve-112.ret au petu ^ce ni kaj ni sendos al vi.

Pliajn detalojn vi trovas en niaj TTT-pa^goj www.hungary.net/esperanto/ au lau via peto ni sendas ilin al vi!

Volonte ni havus viajn komentojn, proponojn pri la nova projekto!

Laszlo Szilvasi
eventoj@hungary.net

**********************************************************************

Enhavo de Eventoj n-ro 112
**************************

Pa^go 1.
////////

– Kial vi fari^gas simila al viaj gepatroj, ne al la najbara laktisto?
—————————————————–
Aperis en Koreio bonega sciencpopulariga bildstria libro pri genetiko!

– Prezidenta saluto al la ERA-projekto
—————————-
La prezidento de Italio sendis salutmesa^gon al Esperanto-Radikala Asocio kaj al ilia projekto "La kostoj de la lingva Europa (ne)-komunikado"

– Kopiado permesita!
——————
Por uzi la Mazi-filmon por reklamo kaj propagando de Esperanto vi ne nepre devas a^ceti la tutan filmon. Ekzistas ankau io alia solvo…

– ^Sparu monon!
—————
La baza abonkotizo de Eventoj por 1997 restas sen^san^ga (74/86 NLG), sed abonantoj de retpo^sta varianto povas ^spari preskau 50 procentojn!

Pa^go 2.////////

– Asocia prezidanto a~u diktatoro
——————————-
Plendo de estraranoj de REU (Rusia E-Unio) kontrau la prezidanto A. Kor^jenkov.

OPINIOJ: 8 kialoj pro malkontento pri nuntempa Esperanto-informado – verkita de Ziko M. Sikosek, GEJ-estrarano pri informado.

REVUOJ, GAZETOJ: "Inter ni" en Malagasio
Unua gazeto malaperas, venas la alia…

Pa^go 3. ESPERANTO APLIKATA
////////////////////////////

– Elektronika bibliografio de E-Artikoloj, EBEA
—————————————
Kiel trovi, reser^ci pri io konkreta en la ^gis nun aperintaj artikoloj, krom persone trafoliumi plurmil gazetojn? La solvo povus esti EBEA, kio parte jam funkcias…

– Anarkio-sindikatismo kaj la statuto
———————————–
La baza dokumento de Int. Laborista Asocio en Esperanto

– Biblioteka katalogo en diskedo
——————————
Anka~u vi havas la eblecon facile ser^cadi inter la pli ol 10.000 unuoj de Germana E-Biblioteko!

– Reklamo per afrankoma^sino
————————–
Kial ne uzi malmultekostan eblecon por reklami vian E-agadon per po^staj afrankostampilo? ^Ceha E-firmao jam uzas tiun eblecon…

– Distribuantoj por CD-romoj estas ser^cataj

– Pasigu monaton en Brazilio

Pa^go 4. ARAN^GOJ
/////////////////

Pli detalaj informoj pri la aran^goj

– Rendevuo de internaciaj geedzoj (julio, ^Cehio)
– Konferenco de MEM (majo, Budape^sto)
– Inta kurso pri grafologio
– Inta KEF en Kopenhago
– Esperantologia Konferenco – ankau por vi! (aprilo, Budapest)
– Inta "Europa" Seminario

Pa^go 5-6 MOVADO
—————–

– Kie estas la rezultoj de eksperimentoj?
—————————————
Por elformi la strukturon de fremdlingva instruado en Svisio la decidpovaj instancoj auskultas ankau pri E-o. Sed por la raporto mankas objektivaj resumoj de la ^gisnunaj oficialaj eksperimentoj…

– Etika proceso en TE^JA
—————–
Lau postulo de membro la Etika Komisiono de TE^JA (asocio de E-^jurnalistoj) devis trakti etikan problemon: En E-gazeto aperis artikolo, deklaranta membron de TE^JA kiel ^stelisto…

– Po^stmarko, UK, Zagrebo
———————–
La urbaj instancoj jam nun subtenas la lokan E-organizon esperante ricevi la rajton organizi UK-n…

– Amikeca Reto 1997-98
——————–
Ekzistas ne nur Pasporta Servo, sed io simila (tamen diferenca)…

– Germane pri Esperanto en Serbio

– Naski^go de nova E-muzeeto

– forpasis Elsbeth Bormann

– Japana "Kiu estas kiu"
———————-
Listo (foto, adresoj, E-kariero) de aktivaj japanaj esperantistoj en 104 pa^goj!

– Buller en medioj
—————-
Osmo Buller donis plurajn intervjuojn al finnaj amaskomunikiloj

– Ekspozicio de infanaj desegna^joj

– Afrik’amo

INTERNET: – PMEG en la reto
– muziko en la reto

KULTURO: – Unika kino-vespero
Oma^ge al Dorothy Lamour, la unua kiu kantis en Esperanto en relative grava filmo "Road to Singapore"

HUNGARA Angulo: 5 informetoj

PA^GO 7.
////////

LETEROJ – Tro multas E-gazetoj (Mila v.d. Horst-Kolinska)
– Pri ekspozicio de E-revuoj (Birthe Lapenna)
– EKOR la baza ^cenero (P. Carvalho)
– pri Scienca Eldoncentro kaj UEA (Geza Felso)
– Mallongigoj (B. Maurer)

ESPERANTO EN RADIO: – Etere kaj rete: Radio Vasteras, Svedio

KONKURSO: Rezultoj de la poentokolektado

Pa^go 8.
////////

ANONCETOJ – 9 anoncetoj (nekomercaj anoncetoj estas senpagaj)

INTERESE: Lenin revenis, brokante a^ceteblas

MOVADA HUMURO: – Kiom da esperantistoj en la mondo?
– Nur du murditoj…
– Prezoj, prezoj…

Pa^go 9-10
//////////

Suplemento. Ali^gilo al la Meznorvega Jubilea Renkonti^go

***********************************************************************
Se vi ne scias pri io – ne kulpigu aliajn!
Abonu al Eventoj!
***********************************************************************

Lascia un commento

0:00
0:00