ESPERANTO: SOMERA OFERTO

Da sx Thierry Meyssan e Giorgio Kadmo Pagano

540, 7-Lug-97, 13:03, —–P, 3637, Pr.Bruxelles, BE, Bruxelles
—————————————————————
ESPERANTO: SOMERA OFERTO

Message-Id: <­3.0.2.32.19970707092712.007b7100@hella.stm.it>
Date: Mon, 07 Jul 1997 09:27:12 +0200
From: “DE SCHEPPER PATRICK” <­gd32270@glo.be>
Subject: SOMERA OFERTO

Ni, librovendejo KARILJONO decidis surprizi vin per ^ci tiu oferto. Multajn el la ^ci-sekvaj libroj vi ne trovas en la Katalogo, ^car ili estas tute novaj eldona^joj. Se ja temas pri malnovaj libroj, ili ^ci tie havas novajn (draste reduktitajn) prezoj kaj tiuj prezoj validas nur ekde 06/07/97 ^gis 01/08/97. Cetere, se vi trovas nenion interesan en ^ci tiu listo, skribu mar^gene a=F9 interlinie kiun ajn alian titolon (novan a=F9 malnovan), kaj ni liveros ^gin (ilin?) la=F9 la kondi^coj de ^ci tiu oferto. Atentu, tiu ^ci oferto validas nur ekde 06/07/97 ^gis 01/08/97. Do ni devas ricevi vian mendon anta=F9 01/08/97 kiam vi volas ricevi la menditaj varoj la=F9 la kondi^coj de ^ci tiu oferto.
Se vi mendas el la sekva listo de forte rabatitaj kaj tute novaj titolojpor minimume 2000 BEF, vi ricevos ekstran rabaton de 5%. Al la fina sumo aldoni^gos la sendokostoj (10%; minimume 150 BEF).
LERNOLIBROJ, VORTAROJ, LEGOLIBROJ
* Fundamento de Esperanto (Franca eldono)
prezo: 300 BEF – NUN 200 BEF.
* Faktoj kaj fantazioj: M. Boulton.
prezo: 720 BEF – NUN 440 BEF
* Fundamento krestomatio: Zamenhof.
prezo: 960 BEF – NUN 800 BEF
* Nova Esperanta krestomatio
prezo: 1140 BEF – NUN 1100 BEF
* Proverbaro esperanta: Zamenhof
prezo: 360 BEF – NUN 220 BEF
* Voja^go en Esperanto-lando
prezo: 600 BEF
* Vortkonsisto, vortfarado, vortanalizo, vortordo: A. Cherpillod.
prezo: 300 BEF

PRI LINGVOPROBLEMO KAJ ESPERANTO MOVADO:
* Ariadna fadeno: V.F. Szmurlo
prezo: 180 BEF – NUN 120 BEF.
* Bona lingvo, La: Claude Piron
prezo: 400 BEF
* Dan^gera lingvo, La: Ulrich Lins.
prezo: 1320 BEF – NUN 940 BEF
* Esperanto, Het: Pierre Janton
prezo: 600 BEF – NUN 440 BEF
* Studoj pri la Internacia Lingvo
prezo: 600 BEF – NUN 440 BEF
* Zamenhof Esperanto, La
prezo: 540 BEF – NUN 440 BEF

ROMANOJ, RAKONTOJ, POEMAROJ, TEATRA^JOJ
* Al la mondo donace – NOVA
prezo: 480 BEF
* Armeoj de Paluzie, La
prezo: 540 BEF
* Austrailia antologio
prezo: 1500 BEF – NUN 480 BEF
* Esperanta antologio
prezo: 1200 BEF – NUN 540 BEF
* Fal^cita kiel fojno
prezo: 252 BEF
* Falantaj muroj
prezo: 480 BEF
* Fantaziajoj kaj kantoj por infanoj
prezo: 300 BEF
* Fragmentoj
prezo: 220 BEF
* Homoj sur la tero
prezo: 600 BEF – NUN 360 BEF
* Humoristische trekken in de Esp-literatuur
prezo: 80 BEF – NUN 50 BEF
* Sur la bordo
prezo: 420 BEF – NUN 300 BEF
* Taglibro de Anne Frank – NOVA
prezo: 840 BEF
* Winnie-la-Pu
prezo: 540 BEF – NUN 360 BEF

ALIAJ
* Asteriks ^ce la olimpikaj ludoj
prezo: 400 BEF – NUN 360 BEF
* Asteriks la ga=F9lo
prezo: 600 BEF – NUN 580 BEF
* franz Schubert – Muzika albumo (CD!)
prezo: 1100 BEF
* Jen vivo mia (kasedo)
prezo: 360 BEF
* Tin^cjo, la nigra insulo
prezo: 400 BEF – NUN 360 BEF

Mi pagos al konto indikota en la fakturo (tiam ni sendas vian mendon per registrita po^sto!!)
… Mi pagas tuj ^ce la ricevo de la menditaj varoj (rembours) validas nur por Belgio
…. Bv. debeti mian VISA / EUROCARD / MASTERCARD / ACCESS / AMERICAN EXPRESS / DINERS CLUB n-ro
Mia karto validas ^gis…./….
Atentu: Por pagoj per kreditkarto, la sumo NE plialti^gas pro administraj kostoj.

nomo
adreso
po^stkodo + loko
lando
telefono
fakso:
reta adreso
gsm
dato
subskribo

Sendu vian mendon al:
– En Wilrijk: Librovendejo KARILJONO vzw, Doornstraat 22, BE- 2610 WILRIJK, Belgio, tel. + fakso: 03/8272405
– En Edegem Librovendejo KARILJONO vzw, p/a De Schepper Patrick, Postbus 47, 2650 EDEGEM 1, Belgio. GSM: 075/475965.

NIA OFERTO VALIDAS NUR ^GIS 01/08/97 ! ! !

[addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00