Por diskonigi

Por diskonigi

Pri interesa aplikado de Esperanto vidu la ttt-ejon de AIS
< www.ais-sanmarino.org >

kun la programo de
– la 27a SUS (Sanmarineca Universitata Studasesio)
– la inauguro de LEUKAIS (Libera Europia Universitato Kelemantia de AIS)
en Komarbo (SK)

Leave a Reply

0:00
0:00