ūüď£ La Agentejo por Fundamentaj Rajtoj de EU neas homajn rajtojn al eŇ≠rocivitanoj kaj funkcias kiel novkoloniisma agentejo ūüď£

Il sondaggio dell'Agenzia europea dei Diritti fondamentali solo in inglese. 

Questo articolo è disponibile anche in: Italian English

ūüď£La Agentejo por Fundamentaj Rajtoj de EU neas homajn rajtojn al eŇ≠rocivitanoj kaj funkcias kiel novkoloniisma anglosaksa agentejo.¬†
Deklaro de Kadmo Pagano: ńĶurnalisto kaj prezentisto de la rubriko Translimen geopolitiko kaj kulturo en Radio Radicale; Sekretario de ERA, NRO de la Agentejo por Fundamentaj Rajtoj de EŇ≠ropa Unio (FRA) kaj de ECOSOC de UnuińĚintaj Nacioj.
Gazetara komuniko, kun peto de disvastigo kaj publikigo.

FinińĚis la enketo¬†de FRA kaj de EŇ≠ropa Komisiono pri Homaj Rajtoj en EŇ≠ropo kaj, precipe, pri la ekzisto/superado de lingvaj kaj kulturaj baroj en ńČiu membroŇĚtato.
Nu, nekredeble, tiu enketo estis en neniu el la lingvoj de la Membro-Ňútatoj: en iu ajn el la oficialaj lingvoj komunikitaj al la Konsilio de EŇ≠ropa Unio de la diversaj Membro-Ňútatoj. Tie, kie ńĚi devus esti en ńČiuj 23 lingvoj komunikitaj al EU de ńČiu nacio
¬ęEstas neakcepteble ‚Äď deklaris Giorgio Kadmo Pagano ńČe Radio Radicale ‚Äď ke FRA kaj la Komisiono realigu enketon pri lingvaj kaj kulturaj homaj rajtoj en la membrolandoj, kie ili mem ekzercas tian krudan diskriminacion kontraŇ≠ ńČiuj 445 milionoj da eŇ≠rocivitanoj petante. informojn en kontraŇ≠leńĚa oficiala lingvo en EU ekde 2016, kiun neniu membroŇĚtato oficialigis kiel propran ekde la foriro de Britio.
Danuta H√ľbner, prezidanto de la Komitato pri Konstituciaj Aferoj de EU, detale kaj publike denuncis en speciala gazetara konferenco ńČe la EŇ≠ropa Parlamento la 27an de junio 2016, ke la angla farińĚos kontraŇ≠leńĚa lingvo en EU post la foriro de Britio. EŇ≠ropa Parlamento (AFCO).
LaŇ≠ la EU-Traktato, la kialoj estas simplaj:
1) LaŇ≠ sia Konstitucio, la Membro-Ňútatoj komunikas sian oficialan lingvon al la Konsilio de EŇ≠ropa Unio, kiu ńĚin ratifas.
2) Multlingvaj Membro-Ňútatoj povas komuniki nur unu oficialan lingvon en la prioritatoj al ili atribuitaj en sia Konstitucio.
La du iamaj britaj kolonioj ńČeestantaj en EU havas la irlandan kaj la maltan kiel gepatran lingvon en siaj respektivaj Konstitucioj kaj, kiel preskribite de la Traktato, ńČi tiuj landoj deklaris ńČi tiujn lingvojn oficialaj al la Konsilio de la EŇ≠ropa Unio.
Ni do estas antaŇ≠ du tre gravaj neplenumoj de eńČ tri institucioj de EŇ≠ropa Unio:
la unua, demandaro-enketo de FRA kaj la Komisiono en iu ajn el la oficialaj lingvoj de EU;
la dua, de la Konsilio de EŇ≠ropa Unio, kiu ankoraŇ≠ 7 jarojn post la foriro de UnuińĚinta ReńĚlando, ne agnoskis, ke la angla ne plu estas la oficiala lingvo de EU ńČar ńĚi ne estas deklarita, nek povas esti deklarita kiel tia, de ajna membroŇĚtato¬Ľ. Konkludis la Sekretario de ERA.

—-
ERA ‚Äď “Esperanto” Radikala Asocio – estas la sola esperantista politika organizo, kiu celas la Finan venkon, sen se kaj sen tamen, ekde 1987.
Ni estas Neregistara Organizo ńČeestanta:
– en Italio kun jura Personeco kaj semajnaj radioelsendoj en unu el la historiaj kaj plej gravaj politikaj radiostacioj de Radio Radicale;
– en EŇ≠ropa Unio kiel NRO de EŇ≠ropa Unia Agentejo por Fundamentaj Rajtoj (FRA);
– en la ECOSOC de la UnuińĚintaj Nacioj.
Helpu nin venki la finan batalon, faru donacon al ERA decidante la kvanton kaj ties periodecon (ńČiutagan, ńČiusemajnan, ńČiumonatan, ktp).

Leave a Reply

0:00
0:00