vivodegandhi

Enkonduko – Introduzione

ENKONDUKO

Karaj aŭdantoj. Al vi ĉiuj koran bondeziron por sukcesa renkontiĝo! Per animo mi kunestas kaj klopodos laŭ via peto rakonti al vi kiel la hinda popolo gajnis sian liberiĝon sub la gvidado de Mahatma Gandhi kaj per lia metodo sen perforto.

Filo de la ĉefministro de malgranda regno en Katjavar, Gandhi studis juron en Londono dum la lastaj jaroj de la XIXa centjaro kaj baldaŭ poste fariĝis advokato de la migrintaj hindioj en Sudafrikio.

Li gvidis tie ilian ribelon kontraŭ la maljustaj leĝoj de la kolora apartigo kaj provis tie la metodon, kiun li mem nomis satyagraha, la forton de l’ animo, la forton de la vero, la uzon de la kuraĝo kaj sinofero por brave rezisti sen malamo aŭ mensogoj al ordonoj maljustaj, akceptante suferi mem, iri en malliberejon, perdi posedaĵon, sanon aŭ vivon, sed stari firme ĝis la registaro cedas.

Fakte la sudafrika ĉefministro Smuts fine cedis kaj fariĝis persona admiranto kaj amiko de Gandhi. Pri lia sukceso tie aŭdis tuta Hindio, kiu baldaŭ vokis lin al la patrolando por gvidi la nacian batalon por hinda liberiĝo.

Aŭskultu la radian elsendon de ĉi tiu parto.

 

INTRODUZIONE

Cari ascoltatori, a tutti voi un augurio di cuore per la riuscita dell’incontro! Sono con voi nell’animo e cercherò, su vostra richiesta, di raccontarvi come il popolo indiano ha ottenuto la propria liberazione sotto la guida del Mahatma Gandhi e grazie al suo metodo senza violenza.

Figlio del primo ministro di un piccolo regno nel Katjavar, Gandhi studiò legge a Londra durante gli ultimi anni del XIX° secolo e poco tempo dopo divenne avvocato degli immigrati indiani in Sudafrica.

Lì egli guidò la loro ribellione contro le leggi ingiuste della segregazione razziale e sperimentò il metodo che lui stesso chiamò satyagraha, la forza dell’animo, la forza della verità, l’uso del coraggio e del sacrificio per resistere strenuamente e senza odio o menzogne ad ordini ingiusti, accettando anche di soffrire nella propria persona, andare in prigione, perdere proprietà, salute o la vita, ma resistendo fermamente affinchè il governo ceda.

Effettivamente il primo ministro sudafricano Smuts infine cedette e divenne ammiratore personale e amico di Gandhi. Tutta l’India udì del suo successo, e presto venne chiamato in patria per guidare la battaglia nazionale per la liberazione indiana.

Ascolta la trasmissione radio di questo capitolo.

(Traduzione dall’esperanto di Marco Cattaneo)

Lascia un commento

0:00
0:00