+3906689791 scrivici@era.ong
Politica e lingue

Defense de la Langue Francaise

"Defense de la Langue Francaise"

To: rebato-l@netcom.com
From: Edmund Grimley-Evans <­Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk>
Sender: owner-rebato-l@netcom.com
Precedence: list

Ricevite de Germain PIRLOT:

ALVOKO Por diskonigi kaj reagi

La 7an de a^ugusto 1995, vic-prezidantino de "Defense de la
Langue Francaise", asocio por la "Defendo de la Franca Lingvo",
deklaris dum elsendo de "Radio Courtoisie" (61, bd Murat,
FR-75016 Paris, Francio) i.a. :

"Se vi lernas esperanton, vi povos peti kafon, vi povos
informi^gi pri la horo de trajno, sed mi ne kredas ke ekzistas
literaturo en esperanto; tio estas granda manko, granda
diferenco"!

Bonvolu atentigi ^sin pri ^sia eraro, mallonge, ^gentile, sed
france, e^c se via franca ne estas tute perfekta :

Mme Brigitte LEVEL, Vice-presidente
Defense de la Langue Francaise
8, rue Roquepine – FR-75008 Paris, Francio.

Anta^udankon.

Lascia un commento

0:00
0:00