artikolo de germana gazeto

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

204, 13-Giu-95, 22:20, -E—-, 758, I.Agora, IT, Roma

—————————————————————

Re: artikolo de germana gazeto

From: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk

Date: Tue, 13 Jun 1995 20:20:07 +0100

Message-Id: <­9506131920.AA00899@nene.cl.cam.ac.uk>

To: rebato-l@netcom.com

Cc: Edmund.Grimley-Evans@cl.cam.ac.uk

In-Reply-To: <­199506131616.JAA22614@netcom10.netcom.com> (message from ELNA on Tue, 13 Jun 95 09:16:45 -0700)

Subject: Re: artikolo de germana gazeto

Sender: owner-rebato-l@netcom.com

Precedence: list

> Pro tio la usonano senvole prononcas

> Esperanton tute alie ol la japano aux la bantunegro.

Iel mi rekonas tiun cita^jon, speciale la parton pri la “bantunegro”.

^Cu temas pri cita^jo el ege malnova teksto? Se la a^utoro estas

76-jara kadukulo, povas ja esti, ke li kopias el iu libro, kiun li

akiris iam kiel junulo …

Edmundo


[addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00