Aminda

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

520, 6-Giu-97, 11:27, —–P, 1693, Pr.Bruxelles, BE, Bruxelles
—————————————————————
Aminda

Date: Fri, 06 Jun 1997 08:59:34 +0200
From: “De Schepper Patrick” <­gd32270@glo.be>

JUS APERIS…
SPECIALA OFERTO EKDE 31/05/97 ^GIS 15/06/97 NORMALA VENDOPREZO: 533 BEF + SENDOKOSTOJ SPECIALA OFERTA PREZO: 380 BEF + SENDOKOSTOJ DO VI HAVAS PROFITON DE 153 BEF.

titolo: A M I N D A

Leendert C. DEIJ

Dormu bebo en trakvilo lule lulas la lulilo vi ne sciu pri l' ekstero la detruo de la tero pri rasismo – seksperforto – flugatak' – amasa morto – vi veki^gos iun tagon vidos la inferan plagon ho se tiam iu tenos vin – en siaj brakoj prenos vin kaj flustros helpopreta vian nomon
Amindeta

La a'toro de la libro kontribuis jam al la unua eldono de “Esperanta antologio”, kie lia poemo “Al la jda forinto” estas inter la plej kortu^saj ekzemploj de animprofundeco sobre sentema. Li longe kontribuis al “Malgranda Revuo”,nia sola literatura perioda^jo dum la dua mondmilito, kaj ligis profundan amikecon kun ties redaktoro, Stellan Engholm, al kiu li dedi^cis “Amindan”.
Pro vivcirkonstancoj Leendert Deij dum pluraj jaroj neglektis esperanton, kiu tamen neniam vanuis el lia interesosfero. “Reaktivigita” de Ed Borsboom en 1985, Deij nun kontribuas al diversaj gazetoj, unuavice “Literatura foiro”, per artikoloj kaj poemoj. En 1990 eldoni^gis lia eta poemkolekto “Viveroj”. Restas eldonota “Pri vetero kaj cetero”, ne-ordinara fresko pri kamparana vivo surbaze de proverboj el la tuta mondo.

MENDU NUN REKTE ^CE LA LIBROVENDEJO DE KARILJONO, Postbus 27, BE- 2650 EDEGEM 1, Belgio. fakso: +32 3 827 24 05. GSM: +32 75 47 59 65. Reta adreso: Esperanto_kariljono@glo.be. KARILJONO volonte akceptas kreditkartoj:
VISA – EUROCARD – MASTERCARD – ACCESS – DINERS CLUB kaj AMERICAN EXPRESS.
[addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00