Agado por aprobi leghproponon pri Esperanto en Brazilo

Paulo Nascentes
Agado por aprobi leghproponon pri Esperanto en Brazilo

Tiel raportis Carlos Maria pri la videokonferenco en Brazila Senato.
Esperanto en naciskala videokonferenco
Okazis hodiaŭ – la 19a de junio 2009 – de la 9h30 ĝis la 12h – videokonferenco en Aŭditorio Antônio Carlos Magalhães, situata en la konstruaĵo de Interlegis (Av. N2 – Anexo “E” do Senado Federal – Brasília/DF). La evento temis pri La lingvaj baroj kaj Esperanto. Enkondukis la temon la jenaj konferencistoj: Senatano Cristóvam Buarque; S-ro. Ivônio Barros Nunes – Asesoro de la Senatano, Profesoro José Passini – Prezidanto de Brazila Esperanto Ligo kaj Profesoro Paulo Nascentes – reprezentante la organizon União Planetária kaj TV Supren. La evento estis spektata de esperantistoj de kelkaj brazilaj ŝtat-ĉefurboj kunsidantaj en la Leĝdonaj Asembleoj de ĉiu Ŝtato. Tiuj de la urboj Goiânia kaj Natal havis la oportunon interagi kun la konferencistoj. Teknikaj problemoj malpermesis la kontakton kun esperantistoj de Rio de Janeiro. Por akompani proksime la videokonferenco, 30 esperantistoj ĉeestis la auditorion de Interlegis.
Senatano Cristóvam lasis la jenan mesaĝon al la esperantistaro: Tre gravas, ke la esperantistoj mesaĝu al la senatanoj por peti apogon al PLS nº 27 de 2008, kiu modifas la Leĝon nº 9.394, de la 20a de dezembro 1996, por disponi pri la inkludo de la neebliga instruado de Esperanto kadre de la Mezgrada Instruo.

La sesio
Post spektado de video preparita de la Kabineto de Senatano Cristovam, Profesoro Passini sinteze enkondukis la temon, reliefigante la gravecon de la instruado de Esperanto por solvi la lingvobaron inter malsamlingvuloj. Miaflanke, post proponi alĝustigon de la esprimo “lingvo kiu unuecigu la planedon” al “ĉies dua lingvo”, mi defendis la neceson de egalrajta kaj neŭtrala lingvo internacia kadre de sperto de tutmonda civitaneco. Poste mi komentis ion pri la sciencaj argumentoj prezentataj en la libro de Profesoro Passini, “Bilinguismo: utopia ou solução?”, pri la novtipa ekzamensistemo por fremdaj lingvoj kadre de Komuna Eŭropa Referenckadro, kiu inkluzivas Esperanton kaj fine incitis prof-ron Passini komenti la uzon de aŭdiloj dum internaciaj kunsidoj kaj ĝeneralaj asembleoj kadre de sesioj, ekzemple, de Eŭropa Parlamento kaj Unuiĝintaj Nacioj. Ĉu tio ĉiutage montrata de amaskomunikiloj ne pruvus, ke la nuna 'solvo' de la monda lingva baro estus mensogo? Passini memoris pri personaj spertoj dum fakaj internaciaj konferencoj kun sinsekvaj tradukoj kaj ties fiasko el komunika vidpunkto, foje kun multaj ridoj pro tradukaj eraroj.
La partopreno de ĉeestantoj en Ŝtataj Leĝodomoj
Partoprenanto de Natal (Rio Grande do Norte) kaj aliaj de Goiânia (Goiás) demandis pri similaj urbaj leĝoj, pri la preparado de E-instruistoj kaj pri Manifesto de Praĥo. Profesoro Passini brile parolis pri tiaj urbaj spertoj kaj pri kiel li mem fariĝis instruisto kaj poste profesoro pri Esperanto. Pri Manifesto de Praĥo sinteze mi asertis tion, ke danke al ĝia sep punktoj mi fariĝis esperantisto kaj poste instruisto de Esperanto, ĉar antaŭ ol tio jam mi estis profesoro pri la Portugala ĉe UnB – Universitato de Brasília.
Iom poste alvenis prof-ro Cristovam Buarque, kiu salutis per “bonan tagon!” kaj atentigis ĉiujn pri gravaj mankoj ĉe publika eduksistemo, komentis pri alia Leĝo de li proponita pri la instruo de Libras (Brazila Lingvo por Surdomutuloj) kaj instigis la esperantistojn esperantigi libreton lian kaj amase mesaĝi al aliaj parlamentanoj kaj ilin premi por la aprobo de lia Leĝopropono pri Esperanto.
[addsig]

Lascia un commento

0:00
0:00