Agado ĉe eŭroparlamentanoj

Paolo Gambi, Rinascimento poetico

agado ĉe eŭroparlamentanoj 
To: rebato-l@netcom.comFrom:
Edmund Grimley-Evans Sender: owner-rebato-l@netcom.com

Germain PIRLOT kunordigas agadon, en kiu oni skribas al ĉiuj EP-anojdemandante pri Esperanto. La pozitivajn opiniojn oni kompilas kajdiskonigas, kun la permeso de la respondintoj, al tiuj, kiuj nerespondis, ktp, ankaŭ en aliaj landoj. Oni jam havas kunlaborantojnen 8 el la 15 EU-landoj. Mankas kunlaborantoj en jenaj landoj: Aŭstrio, Danlando, Finnlando, Germanio, Greklando, Luksemburgio, Svedio Ne temas pri multe da laboro, sed oni devas fari kompetente,kompreneble. La agado estas jam priskribita en "Eventoj", se oni bezonas plida informoj. Edmundo

Lascia un commento

0:00
0:00