67a ITALA ESPERANTO-KONGRESO

67a ITALA ESPERANTO-KONGRESO
Frascati (Roma) 22-26 awgusto 1998
Centro Giovanni XXIII – Via Colle Pizzuto 2 – Frascati
PROVIZORA PROGRAMO
(Aperos en la numero 1/1998 de "l’esperanto", organo de Itala E-Federacio)

Sabato, 22a de awgusto
h. 15.30 Gazetara konferenco
h. 18.00 Kunveno de la estraro de IEF kaj de la Organiza Komitato
h. 21.00 Interkona vespero
Dimancxo, 23a de awgusto
h. 8,30 Katolika Diservo en Esperanto cxe la Kapelo de la Kongresejo
h. 9,30-12.30 Inawgura kunsido en la cxefa salono de la kongresejo
Salutparolos:
La prezidanto de Itala Esperanto-Federacio, prof. Giordano Formizzi
La urbestro de Frascati, s-ro Enrico Molinari
La ewropaj parlamentanoj:
hon. Giacomo Leopardi
hon. Riccardo Nencini
Prelegos:
Prof. Francesco Gui de Ewrogrupo*
D-ro Frank Stocker, prezidanto de Germana Esperanto-Asocio kaj membro de la estraro de Ewropa Esperanto-Unio
h. 15.30 Jara asembleo de IEF
Ekde h. 17: balotoj pri la morala raporto kaj la bilanco
h. 21.00 Arta vespero
Lundo, 24a de awgusto
h. 8.30-10.00 Kunveno de reprezentantoj de la lokaj grupoj (dua salono)
h. 10.30-13.00 Debato pri la kongresa temo. Enkondukos Umberto Broccatelli kaj Frank Stocker (cxefa salono)
h. 15.30-18.00 Esperantologia Forumo (cxefa salono). Gvidos Fabrizio Pagliaroli.
h. 15.30 -19.00 Kunvenoj de fakaj asocioj (dua salono)
h. 21.00 Arta vespero
Mardo, 25a de awgusto
h. 9-11.30 Kunveno pri UEA. Parolos la Gxenerala Direktoro de UEA, s-ro Osmo Buller
h. 12.00 Eventuala akcepto cxe la Urbestro
h. 15.30-19 Kunvenoj de fakaj asocioj (dua salono)
/ Ekskurso: vizito al Frascati kaj aliaj lokoj de la ”Romaj Kasteloj"
h. 20 Bankedo cxe Hotelo Villa Mercede
Merkredo, 26a de awgusto
h. 10-12.30 Ferma kunsido de la kongreso (cxefsalono)
posttagmeze: Ekskurso: vizito al Grottaferrata kaj al la Orient-rita Abatejo de Sankta Nilo
Jxawdo, 27a de awgusto
Postkongresaj tuttagaj ekskursoj:
1) Vizito al Romo
2) Abatejo de Casamari – Tagmangxo en restoracio – Vizito al la urbeto Ferentino (ciklopaj muregoj)
Dum la kongreso funkcios libroservo, law indikotaj horaroj

* Ewrogrupo (Gruppo Euro, Groupeuro, Eurogroup) estas reto da prelegantoj pri la Ekonomia kaj Mona Unio, sin esprimantaj je invito de la Ewropa Komisiono

Lascia un commento

0:00
0:00